menu Sluit het hoofdmenu

Thema ´Wat groeit en bloeit´

geplaatst op Naar de manege voor een spreekbeurt

Na de meivakantie zijn we begonnen met dit thema. Alle klassen zijn hier druk mee geweest. Ieder op zijn eigen wijze, passende bij de leerlingen. Graag praten wij u even bij.

De kleuters

Bij de kleuters is het thema gerelateerd aan de wereld van de boerderij. De kinderen hebben een boerderij van Duplo gebouwd op de kijktafel en boeken gelezen van dieren.

Via gaatjes in latex handschoenen zijn koeien gemolken en we zijn  druk bezig geweest met het maken van knutselwerkjes.

Onderbouw

De leerlingen hebben in de schooltuintjes plantjes gezet.

Met plaatjes is de geboorte van een baby bekeken. Daarna is in een kring gesproken over de ontwikkeling van baby, kleuter en kind.

Ter afsluiting van het thema is een bezoek gebracht aan Ouwehands Dierenpark.

Middenbouw

De groep heeft dankbaar gebruik gemaakt van de moestuintjes van AH.

Elke leerling heeft een spreekbeurt gehouden over een dier. Een spreekbeurt werd zelfs gehouden in een manege.

Bovenbouw

Deze leerlingen hebben het thema uitgewerkt rondom ‘dieren’. Veel geleerd over huisdieren, wilde dieren, gewerveld-ongewerveld, warmbloedig en koudbloedig en zoogdieren.

Via webcams werd de ontwikkeling van het leven in diverse nestkastjes gevolgd.

Een van de kinderen heeft zelfs een lammetje meegenomen van de boerderij.

Rupsen werden gevoerd, het verpoppen gevolgd en uiteindelijk de vlinders buiten vrij gelaten.

Lentekriebels

Alle groepen hebben het landelijke project ‘Lentekriebels’ verbonden aan het thema.

Dit zijn lessen over relaties, intimiteit en seksualiteit.