menu Sluit het hoofdmenu

Technologische hulpmiddelen voor mensen die niet goed kunnen zien en horen maar weinig onderzocht

geplaatst op Doofblinde mevrouw communiceert met haar handen in de handen van haar begeleider.

Mensen die niet (goed) kunnen zien én niet (goed) kunnen horen vinden het vaak moeilijk om met anderen te communiceren. Daardoor hebben ze vaak minder contact met anderen. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich eenzaam voelen. De laatste jaren zijn er steeds meer technologische hulpmiddelen beschikbaar. Maar zijn die ook toegankelijk voor mensen die niet goed kunnen zien én horen? En kun je die al bestellen in de winkel?

We hebben een literatuuronderzoek gedaan naar technologische hulpmiddelen voor mensen die niet goed kunnen zien en horen. Hierbij hebben we alleen gekeken naar wetenschappelijke artikelen, omdat deze nauwkeurig genoeg beschrijven wat er precies onderzocht is en welke effecten gevonden zijn. 

Wat hebben we geleerd?

Het bleek allereerst dat er nog niet veel geschreven was over dit onderwerp. Negen artikelen beschreven een onderzoek naar een technologisch hulpmiddel voor mensen die niet goed kunnen zien en horen. Vaak waren deze hulpmiddelen nog in de testversie. Je kunt ze dus nog niet kopen in de winkel. Daarvoor moeten ze nog verder ontwikkeld worden. We hebben in de artikelen gezocht naar thema’s. Hieruit kwamen vier verschillende onderwerpen naar voren. Ten eerste werd het doel van de technologie uitgelegd. Ten tweede werd beschreven hoe de technologie gemaakt was. Ten derde werd geschreven hoe de technologie gebruikt werd in het onderzoek. En ten vierde werd geschreven wat het resultaat was van de technologie.  

Maak gebruik van bestaande technologie 

De ontwikkeling van technologie voor mensen die niet goed kunnen zien en horen is nog lang niet klaar. Er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden. Onderzoek doen kost veel tijd en is vaak erg duur. Daarom raden we aan om in vervolgonderzoek gebruik te maken van hulpmiddelen die al te koop of al in ontwikkeling zijn, en die hulpmiddelen aan te passen voor mensen met een dubbelzintuiglijke beperking. Hopelijk kunnen de mensen die niet goed kunnen zien en horen dan eerder geholpen worden in hun communicatie. 

Meer weten?  

Lees hier de samenvatting van het (Engelstalige) artikel of lees hier het Engelstalige artikel.

Heeft u zelf een visuele beperking en ervaart u een probleem bij het toepassen van technologie? Neem dan contact op met Bartiméus. Met de best beschikbare kennis adviseren wij over het inzetten van technologie in het dagelijks leven.