menu Sluit het hoofdmenu

Succesvolle Kennisdag Doofblindheid

geplaatst op 10 jaar expertisecentrum Doofblindheid op Kennisdag Bartiméus

Vrijdag 31 maart organiseerde Bartiméus voor zo’n 100 professionals in de zorg een succesvolle Kennisdag Doofblindheid op haar locatie in Doorn. In Nederland leven ongeveer 35.000 mensen met een dubbele zintuigelijke beperking. Zij kunnen slecht of niet zien en ook slecht of niet horen. Wanneer mensen daarbij ook een verstandelijke beperking hebben, vraagt dit om specifieke zorg en aandacht. Bartiméus wil samen het verschil maken voor mensen met doofblindheid en/of bijkomende beperkingen.

Bartiméus vindt het belangrijk om de kennis en expertise die de afgelopen 10 jaar is opgedaan met andere professionals te delen, om zo de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met doofblindheid in Nederland zo goed en zo passend mogelijk te organiseren.

Ervaren maakt duidelijk

In de inleiding van deze kennisdag werd duidelijk wat een grote impact een beperking in zien én horen heeft. Deelnemers werden uitgedaagd om zelf even doofblindheid te ervaren, en kregen de opdracht mensen op te zoeken met dezelfde haarkleur als zijzelf. Dat bleek een zeer lastige opgave, aangezien de haarkleur niet meer gezien werd en de communicatie moeilijker was. Zo werd goed duidelijk hoeveel moeite en energie het kost om zo’n - schijnbaar eenvoudige - opdracht uit te voeren. Severine Kas, ervaringsdeskundige en een van de sprekers op deze dag, ervaart dit dagelijks. Zij ziet en hoort slecht en liet de deelnemers zien wat dat betekent in haar dagelijks leven.

Workshops en praktijk

Na de inleiding gingen de deelnemers in kleinere groepjes uiteen in diverse workshops. Daarin kwamen verschillende onderwerpen rondom doofblindheid naar voren.

In de pauze hadden de deelnemers de gelegenheid om een rondleiding te krijgen in een van de Bartiméus woonvoorzieningen voor mensen met doofblindheid en een verstandelijke beperking. Ook hier werd duidelijk wat het betekent om te leven met doofblindheid.

Succesvolle dag

Deelnemers aan de kennisdag reageerden enthousiast. Enkele reacties:

  • ‘Ik weet nu pas hoeveel energie doofblinde mensen kwijt zijn aan de dagelijkse activiteiten.’
  • ‘Samen naar de top! Goed wonen voor iedereen met een verstandelijke beperking en problemen met zien en horen.’
  • ‘Basiskennis over slechtziend en slechthorendheid is nodig om (beter) te begrijpen wat doofblindheid inhoudt!’
  • ‘Wetenschap en praktijk hebben elkaar nodig als het gaat om doofblindheid. Het is belangrijk om als praktijkorganisatie deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.‘
  • 'Een zeer geslaagde dag. Fijn om met zoveel zorgprofessionals bij elkaar te komen en ervaringen te delen.'

Severine Kas aan het woord tijdens Kennisdag Doofblindheid BartiméusExpertisecentrum Doofblindheid

Bartiméus vindt het belangrijk dat iedereen het leven kan leiden dat hij of zij wil. Daarom blijven we ons binnen het Expertisecentrum Doofblindheid ontwikkelen, door een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen en aanbieden van scholing. De kennisdag is hier een voorbeeld van. Maar we willen vooral leren van mensen met doofblindheid en de mensen uit hun omgeving. Daarom een speciaal woord van dank aan Severine Kas, die ons op deze dag een kijkje heeft gegeven in haar leven.