menu Sluit het hoofdmenu

Succesvol verlopen brainstormsessies over een toegankelijk leven

geplaatst op Een afbeelding van een post-it met een lampje in het kader van brainstormen

Bartiméus organiseerde in november 2015 en januari 2016 brainstormbijeenkomsten voor mensen met een beperking in zien en horen. Samen gingen ervaringsdeskundigen en professionals, van het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid en ICT4VIP’s, in gesprek over een toegankelijk leven met passende hulpmiddelen. De brainstormsessies hebben geresulteerd in veel goede ideeën en inzichten. Wij bedanken alle deelnemers voor hun inbreng!

Bartiméus vindt het belangrijk dat hulpmiddelen en nieuwe technologische ontwikkelingen ook passend en toegankelijk zijn voor mensen met een visuele- én auditieve beperking. In dat kader is de samenwerking gezocht met gebruikers om hen mee te laten denken over wat nuttig, noodzakelijk en mogelijk is. De samenwerking heeft ons waardevolle informatie opgeleverd en meer inzicht gegeven in de wensen en behoeften van mensen met een beperking in zien en horen op het gebied van hulpmiddelen. Zo waren er onder meer de volgende ideeën:

  • Een aanzienlijk percentage van de deelnemers geeft aan graag de beschikking te krijgen over één hulpmiddel waarmee verschillende apparaten bediend kunnen worden. Het wordt over het algemeen als vervelend ervaren dat er zoveel verschillende hulpmiddelen gebruikt moeten worden.
  • Er is behoefte aan een 'dienst', die mensen ondersteunt bij het kiezen van het juiste hulpmiddel enerzijds en die hen anderzijds ook helpt, en ingeroepen kan worden, wanneer het de gebruiker niet lukt de apparaten goed te laten (samen)werken.

Mede op basis van de input uit de brainstormsessies is Bartiméus op dit moment druk bezig met onder meer de volgende projecten:

  • Er wordt serieus onderzocht of er een website met een database voor hulpmiddelen ontwikkeld kan worden. Op dit moment wordt het prototype gebouwd.
  • Er worden hulpmiddelencafés georganiseerd, waar u elkaar en ons kunt ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en vragen kunt stellen over hulpmiddelen en verschillende aanpassingen. Het eerste hulpmiddelencafé vindt plaats op 12 mei van 11.00 tot 14.00 uur in Deventer. Wilt u liever een hulpmiddelencafé bij u in de buurt? Neem dan contact op met Ilse Oosterhuis, via ioosterhuis@bartimeus.nl.

Een volledig overzicht van de ideeën, behoeften en projecten kunt u lezen in deze brief (PDF).

Graag bedanken wij uw nogmaals voor uw bijdrage en wij hopen u vaker te mogen ontmoeten.