menu Sluit het hoofdmenu

Straks eindelijk boeken lezen uit buitenland?

geplaatst op Kinderen lezen

Boeken lezen in andere talen is voor mensen met een leesbeperking niet altijd vanzelfsprekend. Het Verdrag van Marrakesh wil de uitwisseling van literatuur voor mensen met een leesbeperking tussen landen beter regelen. Het is dan ook belangrijk dat het verdrag snel geratificeerd wordt.

Op dit moment is het auteursrecht in alle landen anders geregeld. Daarom kunnen boeken niet zomaar over de landsgrenzen worden uitgewisseld. Het komt dus voor dat een Engels boek in Nederland opnieuw moet worden ingelezen, omdat u het boek niet in Engeland kunt bestellen. Bovendien heeft Stichting Aangepast Lezen maar een beperkt aantal anderstalige boeken in de collectie. Het aanbod van boeken in een andere taal wordt zo wel heel klein.

Verdrag van Marrakesh

Na een jarenlange lobby van de European Blind Union (EBU) en de World Blind Union (WBU) kwam in 2013 het Verdrag van Marrakesh tot stand. Dit verdrag moet de internationale barrières opheffen. Veel landen hebben het verdrag inmiddels ondertekend, maar het moet nog geratificeerd worden voordat het in werking treedt.

Impasse

Wie is bevoegd om het Verdrag van Marrakesh te ratificeren? Zijn dat de afzonderlijke landen of is dat de Europese Unie? Over deze vraag discussiëren de lidstaten van de Europese Unie al twee jaar. De bij de EBU aangesloten organisaties, waaronder de Oogvereniging, willen deze impasse graag doorbreken om het verdrag snel te kunnen ratificeren.

Compromis

Op 24 juni jl. werd in het Europees Parlement gesproken over de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh. De EBU drong sterk aan op een vlotte ratificatie, omdat mensen met een leesbeperking de dupe worden van deze lange, politieke discussie. De EBU kreeg hierbij steun van Europarlementariërs van de vier grote fracties in het Europees Parlement. Lees het persbericht van de EBU.

Ook een groot aantal Europarlementariërs zelf pleitte voor snelle ratificatie. Inmiddels heeft de Europese Commissie laten weten dat een groot aantal landen bereid is tot een compromis. We hopen dat het Verdrag van Marrakesh vóór 1 januari 2016 geratificeerd kan worden, nog tijdens het EU-voorzitterschap van Luxemburg.

(Bron: Oogvereniging)