menu Sluit het hoofdmenu

Stop! voor de witte stok en ervaar het zelf in Den Haag

geplaatst op Blindengeleide stok: Dag van de Witte Stok

Bartiméus, Koninklijke Visio, Oogvereniging en Voorall (voor Hagenaars met beperking) vragen tijdens de ‘Dag van de Witte Stok’ op donderdag 15 oktober in Den Haag bij fietsers aandacht voor de ‘blindenstok’, het internationale wit rode boegbeeld voor slechtziende en blinde mensen wat dient als officieel aanvaard verkeershulpmiddel.

In actie rondom fietspaden

Volgens artikel 49 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens dienen weggebruikers voorrang te verlenen als een gebruiker van deze stok aangeeft de weg te willen oversteken. Nog te vaak blijken (brom)fietsers niet bekend met deze (verkeers)regel(s) of negeren deze met soms gevaarlijke of angstige momenten tot gevolg. Doordat ook minister Schultz van Haegen (Verkeer, VVD) nu heeft besloten dat er geen verbod komt op bellen en appen op de fiets is dit gevoel nog sterker. Volgens haar is een dergelijk verbod namelijk niet te handhaven. Daarom is het tijd voor aandacht en actie! Fietsend Den Haag wordt op ludieke wijze bewust gemaakt van de functie van 'de blindenstok' en uitgedaagd om zelf slechtziend of blind het fietspad over te steken.

#ikziejou op Twitter

Via #ikziejou roepen Visio en Bartiméus alle verkeersdeelnemers op om een situatie te fotograferen die te maken heeft met de visueel beperkte weggebruiker.

Datum: donderdag 15 oktober 2015
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie: verzamelen om 12.30 uur op Laan 20 (locatie Bartiméus) in Den Haag
Actiegebied: Prinsengracht en Grote Marktstraat Den Haag.

Jaarlijks vindt op 15 oktober 'de Internationale Dag van de Witte Stok' plaats. Op deze dag vragen mensen met een visuele beperking op een positieve manier aandacht voor de (on)toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen. Ook de toegankelijkheid van de informatievoorziening en bejegening zijn belangrijke aspecten.

Aandacht voor oogzorg in oktober

Bartiméus, Koninklijke Visio en de Oogvereniging zijn actief betrokken door het organiseren van activiteiten rond de Dag van de Witte Stok op 15 oktober. Het doel is het beïnvloeden van beleidsmakers en de publieke opinie om op adequate wijze rekening te houden met de mobiliteitsbehoeften van slechtziende en blinde mensen.