menu Sluit het hoofdmenu

Start campagne voor toegankelijke gemeentewebsites

geplaatst op Ontoegankelijke websites gemeentes

Op zoek naar informatie over een nieuw paspoort, zorg en ondersteuning of werk op de website van de gemeente? Erg belangrijk, zeker voor mensen die slechtziend of (doof)blind zijn. Helaas zijn de meeste gemeentewebsites niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Zij kunnen daardoor niet of nauwelijks gebruik maken van de online dienstverlening van de gemeente. Dit is zorgwekkend. Vijf samenwerkende oogpatiëntenorganisaties starten daarom een digitale ledencampagne.

Iedereen die slechtziend of (doof)blind is kan meedoen aan de campagne. Het enige dat mensen hiervoor hoeven te doen is in het rapport Digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites nagaan hoe het met hun eigen gemeente is gesteld. Is de website van de eigen gemeente niet goed toegankelijk? Dan worden mensen opgeroepen om dit bij de gemeente te melden. Een voorbeeldmail kunt u downloaden van de website van de Oogvereniging.

Waarom deze campagne?

Walter van Opzeeland, themacoördinator Digitale Toegankelijkheid bij de Oogvereniging, licht toe: “De gemeente krijgt steeds meer taken. Denk maar aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze wetten is zelfstandig meedoen. Daarom moeten informatie en diensten goed toegankelijk zijn voor iedereen. Júist die van gemeenten. En zeker nu gemeenten steeds meer gebruik maken van het digitale loket.”

Dat het met de toegankelijkheid van gemeentewebsites niet goed gesteld is, bleek dit voorjaar al uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Slechts 7% van de gemeentewebsites voldoet aan de standaarden voor toegankelijkheid. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben. Van de grote gemeenten is Tilburg de enige die voldoet.

Het doel van de campagne is dat online toegankelijkheid hoog op de agenda komt van alle gemeentes in Nederland. En dat dit leidt tot gemeentewebsites die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een (visuele) beperking. “Doordat we gemeentes actief gaan benaderen, wordt pas echt duidelijk hoe urgent het probleem is”, vult Walter van Opzeeland aan. “We hopen dat zo veel mogelijk mensen uit onze achterban hun gemeente gaan benaderen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe beter we gemeentes kunnen aansporen om de toegankelijkheid van hun website te verbeteren.” 

Over dit project

In dit project werken vijf patiënten- en belangenorganisaties met elkaar samen om de digitale toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid te verbeteren. Deze organisaties zijn: de Oogvereniging, Hoornvlies Patiënten Vereniging, MaculaVereniging, Vereniging OOG in OOG en de Nederlands Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond.

Bron: Oogvereniging