menu Sluit het hoofdmenu

Staring College en Bartiméus werken samen aan thuisnabij onderwijs

geplaatst op Handdruk bij ondertekening samenwerking Staring College

LOCHEM - Vandaag hebben Stichting Bartiméus en het Staring College een intentieverklaring getekend om leerlingen met een visuele beperking per 1 augustus 2018 onderwijs binnen het Staring College aan te bieden.

Stichting Bartiméus verzorgt onderwijs voor kinderen met een visuele beperking onder andere op een SO school in Lochem. Momenteel reizen deze jongeren na de basisschoolperiode naar Zeist om daar hun schoolloopbaan te vervolgen. Dat is ver weg en heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven van deze jongeren. In Lochem heeft het Staring College een modern gebouw waar voortgezet onderwijs wordt aangeboden. Beide onderwijsinstellingen hebben een gemeenschappelijk doel: thuisnabij onderwijs verzorgen en leerlingen voorbereiden op een vervolgstudie en loopbaan in de maatschappij.

Speciaal waar het moet

De samenwerking is erop gericht om vanaf 1 augustus 2018 leerlingen met een visuele beperking en een vmbo-, mavo,-havo,- of vwo-advies te laten instromen in het eerste leerjaar op het Staring College. Deze leerlingen volgen deels het reguliere lesprogramma van het voortgezet onderwijs, en deels een lesprogramma verzorgd voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Ook wordt nagegaan of er maatwerkoplossingen zijn voor leerlingen uit hogere leerjaren. Deze opzet wordt verder uitgewerkt vanuit het principe: gewoon waar het kan en speciaal waar het moet.

Om dit alles mogelijk te maken wil Bartiméus een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs oprichten in het Staring College. De betreffende leerlingen vallen onder verantwoordelijkheid van Bartiméus. Leerlingen met een lichtere ondersteuningsvraag zullen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Staring College, en ontvangen ambulante begeleiding vanuit de expertise van Bartiméus.

Omgaan met elkaar

Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met locaties in Lochem en Borculo. Bartiméus is een stichting met onder andere een school voor speciaal onderwijs in Lochem voor kinderen met een visuele beperking uit Oost-Nederland. Het Staring College en Bartiméus organiseren al enige jaren samen uitwisselingsprojecten met als doel de leerlingen van beide scholen kennis te laten maken met elkaars belevingswereld en vaardig te worden in het omgaan met elkaar.