menu Sluit het hoofdmenu

Sporten met een visuele beperking én volgens de coronaregels

geplaatst op Vrouw op een touwbaan in het bos

Sporten met een visuele beperking is niet altijd makkelijk. En de coronaregels zorgen voor extra hindernissen. Maar dat betekent niet dat je het sporten hoeft op te geven. Als je geen klachten hebt die op corona kunnen wijzen, kan je met de adviezen van Zichtbaar Sportief goed en veilig sporten. Sport je bij een club of vereniging? Deel het advies daar dan.

Gehandicaptensport Nederland, Bartimeus, Koninklijke Visio en de Oogvereniging - partners in het samenwerkingsverband Zichtbaar Sportief - hebben een advies opgesteld met maatregelen voor sporten met een visuele beperking in de anderhalvemetersamenleving. De maatregelen zijn voor sporters, trainers/begeleiders en sportaanbieders.

Met dit advies (PDF) willen we de uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. In het advies wordt zoveel mogelijk ruimte geboden voor lokaal maatwerk en lokale afstemming, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.