menu Sluit het hoofdmenu

Speciale nieuwsbrief over de Wzd voor cliëntvertegenwoordigers

geplaatst op Getekende afbeelding Wet zorg en dwang met een hand en een huis erop

De Wet zorg en dwang regelt hoe we omgaan met onvrijwillige zorg. In deze speciale nieuwsbrief leest u waar de wet over gaat en hoe we in 2021 stapsgewijs gaan werken volgens de regels van deze wet.

Nieuwsbrief 'special Wet zorg en dwang' - 11 februari 2021