menu Sluit het hoofdmenu

Slimme bril in ontwikkeling voor herkennen gezichtsuitdrukking

geplaatst op Jongeman met bril en gezichtsuitdrukkingsysteem

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente hebben een systeem ontwikkeld waarmee blinde en slechtziende mensen emoties van anderen kunnen herkennen. Het project is mede mogelijk gemaakt met steun van Bartiméus.

Bartiméus is één van de sponsors van een wetenschappelijk onderzoeksproject van het programma Inzicht van ZonMw om de mogelijkheden van ‘slimme brillen’ als Google Glass maximaal uit te nutten voor blinde en slechtziende mensen. 

Behoeftenonderzoek

Het project begon met het interviewen van slechtziende en blinde personen om hun dagelijkse problemen en behoeften in kaart te brengen. Hieruit volgde dat hoog op de behoeftenlijst stond: het herkennen van personen, het herkennen van gezichtsuitdrukkingen/emoties en oriëntatie/navigatie in een onbekende omgeving.

Gezichtsuitdrukkingsysteem

Er is voor gekozen om allereerst een manier te onderzoeken hoe gezichtsuitdrukkingen van een gesprekspartner (glimlachen, boos kijken et cetera) gedetecteerd en gecommuniceerd zouden kunnen worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een camera op de bril, waarbij de beelden door de software FaceReader van de firma Vicar Vision werden geanalyseerd voor een zestal emoties.
Als er een emotie gevonden werd, dan werd dit aan de slechtziende of blinde persoon kenbaar gemaakt via een stoffen tactiele band die om de heup/buik gedrapeerd zit. In deze band zitten op 6 verschillende plekken trilmotortjes, vergelijkbaar met die in een mobiele telefoon.

Vlinders in je buik

Met het systeem ervaart iemand dus de gezichtsuitdrukking van de gesprekspartner door te voelen waar in de band er iets trilt. Hierbij worden positieve en neutrale emoties meer op de buik getoond naar aanleiding van spreekwoorden als ‘Vlinders in je buik hebben’, terwijl de meer negatieve emoties op de rug worden getoond.

Het systeem is eerst uitgetest door slechtziende en blinde proefpersonen een set van gestandaardiseerde foto’s en videofragmenten met bepaalde gezichtsuitdrukkingen te laten zien.  Hieruit bleek dat de proefpersonen met het systeem significant beter werden in het bepalen van de uitgedrukte emoties.  
Hierna werden proefpersonen uitgenodigd voor een fictief sollicitatiegesprek met een acteur. De proefpersonen waren over het algemeen positief over het systeem. Wel kan de nauwkeurigheid en draagbaarheid van het systeem nog wat verbeterd worden.

Vervolg

Het einde van het Inzicht project betekent niet dat de ontwikkeling van het systeem ook stopt. Er wordt doorgewerkt om het gezichtsuitdrukkingsysteem te verbeteren. Daarnaast loopt er al onderzoek om de trilband te gebruiken voor navigatiedoeleinden. Via crowdfunding wordt hiervoor geld ingezameld.

Video

Bekijk deze video voor meer informatie over de slimme bril voor het herkennen van gezichtsuitdrukkingen.

Het project is uitgevoerd onder leiding van professor Richard van Wezel, hoogleraar Visual Neuroscience aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente. Gerard de Wit, klinisch fysicus bij Bartiméus, had een rol als één van de adviseurs in het expertpanel van het project.