menu Sluit het hoofdmenu

Samenwerking therapeutische peutergroep Bartiméus en BrumBrum

geplaatst op Een afbeelding van de therapeutische peutergroep

Met ingang van 1 januari jl. is Bartiméus Hengelo een samenwerking aangegaan met BrumBrum in Delden. Het samenwerkingsverband stelt Bartiméus in staat om kinderen met een visuele beperking begeleiding te bieden die volledig op deze kinderen is afgestemd. Zo kunnen zij zich in eigen tempo optimaal ontwikkelen en krijgen zij de kans om in contact met andere kinderen iets op te bouwen.

BrumBrum

BrumBrum biedt dagbehandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. De werkwijze is gebaseerd op veiligheid en vertrouwen. De dagbehandeling is erop gericht kinderen op een positieve manier te stimuleren, vanuit de gedachte dat alleen dan een kind zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.

Kinderen met een visuele beperking die in aanmerking komen voor de therapeutische peutergroep (TPG) worden een geïntegreerde vorm van ontwikkelingsondersteuning in groepsverband aangeboden in combinatie met de kinderen die op andere gebieden zorg en behandeling nodig hebben.

Op dit moment is één kind met een visuele beperking in de groep opgenomen. Hoewel het voor hem een hele verhuizing was, voelt hij zich al aardig thuis in de groep. Hij kent steeds beter de weg binnen de nieuwe speelruimte. Het is voor hem natuurlijk erg leuk en leerzaam om in de regelmaat van de groep mee te gaan en de kans te krijgen om in contact met andere kinderen iets op te bouwen.

Inspirerend

Claudia Torcque begeleidt de cliënt vanuit Bartiméus. Samen met de leidsters van BrumBrum verzorgt zij een dagprogramma dat aansluit bij de unieke aanpak van ieder kind: “Ik vind het belangrijk dat een kind begeleiding krijgt die op het kind is afgestemd, in een omgeving die veiligheid biedt maar ook uitdaagt, zodat een kind zich in eigen tempo optimaal kan ontwikkelen. En dat kan bij BrumBrum”.

De samenwerking in een groep met een begeleider van BrumBrum is heel inspirerend voor Claudia. “Ik kan van hen leren en zij van mij. Het is ook nodig dat we duidelijke afspraken met elkaar maken over bijvoorbeeld het dagprogramma en verantwoordelijkheden met betrekking tot de kinderen. Hier zijn we nog volop mee bezig.” Ook Lian, peuterleidster bij BrumBrum is positief: “Ik zie grote verschillen in de manier van werken, dat heeft alles te maken met de kinderen waarmee we te maken hebben. Het is leuk om te zien hoe bepaalde activiteiten vanuit Bartiméus worden aangepakt. Dat werkt heel inspirerend.”