menu Sluit het hoofdmenu

Rijksoverheid en Bartiméus gaan voor digitale toegankelijkheid overheid

geplaatst op staatssecretaris Knops met ervaringsdeskundige bij Bartiméus

Donderdag 30 augustus is staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op werkbezoek geweest bij Bartiméus in Zeist. De staatssecretaris wilde nieuwe inzichten opdoen op het gebied van digitale (web)toegankelijkheid. Knops: 'Juist voor de overheid is het belangrijk dat de informatie beschikbaar en bereikbaar is voor iedereen. Als Rijk doen we daar ons best voor en ik roep alle mede overheidsorganisaties en gemeenten op daarin mee te doen.'

In 2021 wil de overheid volledig digitaal toegankelijk zijn in de breedste zin van het woord. Bartiméus en BZK maken zich zorgen of de overheid dit wel gaat halen. Bartiméus is expert op dit gebied en heeft samen met Stichting Accessibility de staatssecretaris geïnformeerd en adviezen gegeven. Wanneer digitale toegankelijkheid goed is geregeld voor mensen met een visuele beperking dan is deze ook op orde voor 80% van de mensen met een andere functiebeperking. Staatssecretaris Knops: 'Ik zou daar niet tot 2021 op willen wachten, maar in Nederland voorop lopen in een toegankelijke online informatievoorziening voor iedereen.'

Meer doen aan bewustwording

De Rijksoverheid kan meer doen in haar rol om overheidsbrede bewustwording rond het onderwerp digitale toegankelijkheid te vergroten. Veel overheidsorganisaties weten nog te weinig over het thema. Er ligt nu een voorlopige wettelijke basis, ingegeven door Europese richtlijnen die per 1 juli jl. van kracht zijn geworden. De meeste gemeenten voldoen nog niet aan de wettelijke norm van (web)toegankelijkheid.

Jopie Nooren, raad van bestuur Bartiméus: 'We zijn erg blij dat de staatssecretaris samen met ons de bewustwording bij de overheid wil vergroten. Om vervolgens met gebruik van onze expertise concrete stappen te gaan zetten, met als uiteindelijk doel een digitale toegankelijke samenleving waarin iedereen zelfstandig kan meedoen.'

Rondleiding door school

De staatssecretaris heeft een rondleiding gekregen door de school van Bartiméus voor kinderen die blind of slechtziend zijn. Door ervaringsdeskundige Falco van Dinteren werd de heer Knops uitgedaagd om een computer ‘blind’ te bedienen. Daarnaast werd hij door deskundigen van Accessibility geïnformeerd over de technische kant van digitale toegankelijkheid en de stand van zaken op dit onderwerp bij gemeenten in Nederland.

Staatssecretaris Knops: Vandaag heb ik bij Bartiméus zelf ervaren hoe het is om met een visuele handicap online te zijn. Het is frustrerend als je niet alle informatie tot je beschikking hebt, die voor anderen wel toegankelijk is. Wanneer je het zelf ervaart dringt ook tot je door hoe belangrijk het is.

Concrete aanbevelingen die deze middag gedaan zijn:

  • Webtoegankelijkheid begint bij de basis/bron;
  • Stimuleer dat elke overheidsorganisatie een functionaris verantwoordelijk maakt voor toegankelijkheid met mandaat (‘Chief Accessibility Officer’), vergelijkbaar met de rol/positie van Functionaris Gegevensbescherming bij AVG; 
  • Lever vanuit Ministerie van BZK een basisplan van aanpak voor een meerjarenbeleid met de te maken stappen naar 2021.

Meer weten over (web)toegankelijkheid?

Lees meer op onze website over de expertise en ondersteuning die Bartiméus kan bieden. U kunt ook contact opnemen via e-mail toegankelijkheid@bartimeus.nl.