menu Sluit het hoofdmenu

Reactie van professionals Werkpad en REA College op evaluatie Participatiewet SCP

geplaatst op Mensen verbinden met ladders de puzzelstukken aan elkaar afbeedling: Freepik)

De Participatiewet heeft de baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking niet verbeterd, ook niet voor mensen die blind of slechtziend zijn. De evaluatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de Participatiewet stelt dat de nieuwe wet nog niet het gewenste resultaat heeft behaald! Dit stemt overeen met de ervaringen die wij bij Bartiméus hebben.

Arbeid- en onderwijsprofessionals Diane Massaar (Werkpad/Bartiméus) en Christiaan Evers (REA College) geven hun bevindingen.

Werkgevers niet op de hoogte

Een meerderheid van de werkgevers blijkt niet op de hoogte van de regels en middelen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en gemeenten richting zich op de kansrijkste groepen. Er is te weinig geld voor begeleiding en bovendien blijkt een deel van de beoogde mensen niet te worden bereikt.

Veel van deze mensen vinden géén baan!

De praktijk: werken met een visuele beperking

Diane Massaar, coördinator Werkpad/Bartiméus: ‘Wij ontmoeten slechtziende en blinde kandidaten waarbij wij gemeenten willen adviseren voor ondersteuning bij het vinden van duurzaam werk. Onze doelgroep kan zich over het algemeen goed verwoorden, is verbaal sterk. Mogelijk dat gemeentes hierdoor denken dat de kandidaten met ondersteuning van de klantmanagers wel aan de slag komen of dat de aanvraag van een doelgroepenregister wordt geweigerd’.

Ze vervolgt haar verhaal met een bezorgde blik verder: ‘Veel van deze mensen vinden géén baan! Wij onderhouden wel contact met de kandidaten en helpen ze soms ook aan een baan. Dit kunnen we helaas te weinig doen, omdat we er géén financiering voor ontvangen. Dat kunnen we financieel niet volhouden’.  

Gemeenten hebben er niet altijd geld voor over

De praktijk: scholing naar werk met een visuele beperking

Christaan Evers, locatieleider REA College Ermelo/Utrecht, heeft een soortgelijke ervaring: ‘Jongeren met een arbeidsbeperking die zich oriënteren op de arbeidsmarkt willen bij ons een oriëntatietraject volgen, zodat ze inzicht krijgen in hun talenten. De gemeente waar ze wonen moet dat goedkeuren. Regelmatig komt het voor dat gemeenten daarvoor géén geld willen uittrekken’.

Hij vervolgt timide zijn verhaal: ‘Wij merken dagelijks wat werken betekent (ook) voor mensen die blind of slechtziend zijn; een eigen inkomen, de kans om je verder te ontwikkelen, trots zijn op wat je doet en vooral gewoon meedoen in de samenleving! Het is teleurstellend dat de Participatiewet de kansen voor mensen die blind of slechtziend zijn niet (verder) helpt.’

Bartiméus heeft de afgelopen paar jaar het project ‘Zichtbaar in Werk’ uitgevoerd voor het ondersteunen van jonge mensen die blind of slechtziend zijn. Uit het project kwamen de volgende aanbevelingen:

  1. Zorg voor beter zicht op mensen met een visuele beperking zonder baan;
  2. Vereenvoudig en professionaliseer de toegang tot de voorzieningen;
  3. Kom tot één servicepunt voor werken met een visuele beperking.

Bartiméus: 100% leven

Annelies Lichtenberg (Twitter: @Annelies_PvdA), projectleider van Zichtbaar in Werk: ‘Hopelijk kunnen we met elkaar een vuist maken waarbij wij ons inspannen om de maatschappij zo inclusief mogelijk te maken. Binnen ieders mogelijkheden, en samen met diegenen die voor hem of haar belangrijk is, bepaalt ieder voor zichzelf wat kwaliteit van leven, leren en werken is.’

Lees ook: Op weg naar een effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten - Lessen voor gemeenten’ (PDF-bestand) (Regioplan beleidsonderzoek).