menu Sluit het hoofdmenu

Proson en Inclusief Groep samen verder

geplaatst op Proson en Inclusief gaan samen verder

De bedrijven Inclusief Groep en Proson hebben besloten met ingang van 1 januari 2017 samen te gaan. Met de samenvoeging bundelen zij hun krachten op het gebied van de Sociale werkvoorziening voor de regio Noord-Veluwe en kunnen zij gemeenten en werkgevers ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben daardoor meer perspectief.

Op vrijdag 23 december hebben de heer Den Besten, directeur a.i. namens Inclusief Groep en mevrouw Nooren, voorzitter raad van bestuur namens Bartiméus, getekend voor de samenvoeging.

Sociale werkplaats Proson in ErmeloAchtergrond bedrijven

Inclusief Groep is eigendom van zeven Noord-Veluwse gemeenten (Putten, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Nijkerk, Harderwijk en Ermelo) en voert de Sociale werkvoorziening uit voor deze gemeenten. De Sociale werkvoorziening biedt werk aan mensen die extra ondersteuning nodig bij het werk als gevolg van een beperking. Proson is nu nog eigendom van Bartiméus en biedt beschut werk aan mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus zal haar kennis blijven delen over (de benaderingswijze van) mensen die slechtziend of blind zijn. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten, de ondernemingsraden en de cliëntenvertegenwoordiging van de organisaties hebben ingestemd met het plan.

Meer perspectief

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek is als regionaal portefeuillehouder nauw betrokken geweest bij het proces: “Het is een intensief en constructief proces geweest dat tot dit mooie resultaat heeft geleid. We verwachten op deze manier in onze regio nog meer perspectief te kunnen bieden aan mensen die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de gemeenten als Bartiméus hebben dit belang altijd voor ogen gehouden. We zijn ook blij met de steun die de gemeenteraden en andere betrokkenen in de regio hebben uitgesproken voor dit plan.”

Het samengevoegde bedrijf gaat - naast uitvoering van de Sociale werkvoorziening - diensten bieden aan gemeenten en werkgevers om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet heeft als doel meer mensen te laten werken bij reguliere werkgevers.