menu Sluit het hoofdmenu

Promotie Annemieke Reimer op motoriek slechtziende kinderen

geplaatst op Cover proefschrift Annemieke Reimer

Op dinsdag 20 december jl. is collega Annemieke Reimer gepromoveerd aan het Radboud UMC op haar onderzoek naar de fijne motoriek van slechtziende kinderen. Zij deed dit onderzoek bij Bartiméus.

Het onderzoek

Jonge slechtziende kinderen zijn meer afhankelijk van andere zintuigen wanneer zij willen bewegen. Gevoel, gehoor, evenwicht en informatie vanuit de spieren krijgen meer betekenis. Over de motorische ontwikkeling van slechtziende kinderen is weinig bekend.

Annemieke onderzocht daarom de fijne motoriek van jonge slechtziende kinderen. Ze vergeleek het fijn-motorisch functioneren van slechtziende kinderen tussen 3 en 11 jaar met dat van normaalziende kinderen tijdens één- en tweehandige bewegingstaken en een schrijftaak. Slechtziende kinderen waren bij alle taken trager en hadden meer moeite met de nauwkeurigheid bij de schrijftaken.

Cover proefschrift Annemieke ReimerKijkgedrag

Annemieke paste een training toe op het kijkgedrag van slechtziende kinderen, waarbij ze een spoor moesten volgen met en zonder een loep. Na de training bleek het fijn-motorische functioneren van de 4 tot 5 jaar oude kinderen sterk te zijn verbeterd. Reimer laat hiermee zien dat een vroegtijdige behandeling van het fijn-motorisch functioneren een positief effect heeft op het dagelijks functioneren van slechtziende kinderen.

Daarnaast was het beschikbare meetinstrument, de ManuVis, niet geschikt en nog niet genormeerd voor kinderen tussen 3 en 5 jaar. Reimer maakte normscores voor de hele leeftijdsrange, waardoor de test nu ook gebruikt kan worden bij jonge kinderen.

Annemieke Reimer werkt als Kinderfysiotherapeut bij Bartiméus en geeft gastcolleges aan de Hogeschool Kinderfysiotherapie Utrecht.

Namens Bartiméus van harte gefeliciteerd!