menu Sluit het hoofdmenu

Prinses Margriet brengt werkbezoek aan presentatie nieuw oogonderzoeksprogramma

geplaatst op Prinses Margriet

Bartiméus ontwikkelde een bijzonder oogonderzoeksprogramma om visusproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking te herkennen, te diagnosticeren en daar vervolgens de passende behandeling en begeleiding bij te geven. Veel mensen met een verstandelijke beperking blijken namelijk problemen met zien te hebben die vaak niet worden onderkend.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden brengt ter gelegenheid van World Sight Day op donderdagmiddag 10 oktober, als beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands, een werkbezoek aan het oogonderzoeksprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij ‘s Heeren Loo in Ermelo.

Nederland telt 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Circa 40% van hen heeft problemen met zien. Veelal worden deze visuele problemen niet herkend en krijgen de cliënten niet de optimale zorg die zij nodig hebben. Bartiméus heeft bijzondere expertise in zowel diagnostiek als begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit deze expertise is een samenwerking aangegaan met ‘s Heeren Loo.

'Prevalentie' onderzoek

Samen met behandelaars (gedragswetenschappers) van ‘s Heeren Loo heeft Bartiméus een ‘prevalentie’ onderzoek gedaan onder de bewoners met een verstandelijke beperking. Daarbij werden in een unieke aanpak de gegevens over zien én horen gecombineerd. Bij alle cliënten bij wie een verdenking was van visuele (zien) en/of auditieve (horen) problemen is nader onderzoek gedaan en werd, waar nodig, de oogarts ingeschakeld. De resultaten bleken opmerkelijk. Bij maar liefst 45% van de onderzochte cliënten bleek sprake van zowel een visuele als een auditieve beperking.

Na de diagnose en de bespreking van de resultaten met begeleiders, cliëntvertegenwoordigers en gedragswetenschappers volgt een behandelplan voor cliënten en een scholings- en coachingstraject voor begeleiders. Voor ‘s Heeren Loo is dit een volgende stap in het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Grote voordelen

De grote voordelen van dit programma kunnen zijn dat begeleiders en behandelaars de signalen van slechtziendheid en slechthorendheid cliënten beter dan voorheen kunnen interpreteren en daar passend op reageren. De kwaliteit van leven van cliënten kan daardoor enorm verbeteren.

Uniek gecombineerd spreekuur met Tergooi

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in de reguliere praktijk van oogartsen vaak moeilijk te onderzoeken. Deze onderzoeken vragen om een specialistische aanpak met tijd voor de cliënt en kennis van de combinatie visueel én verstandelijk beperkt. Daarom lanceren Bartiméus en Tergooi Ziekenhuis een bijzonder gecombineerd spreekuur. In een veilige en rustige sfeer doen Bartiméus-deskundigen de visusonderzoeken in een langzaam tempo. Wanneer er een vermoeden blijkt van een oogheelkundig probleem, kan de oogarts ter plekke ingeroepen worden om een diagnose te stellen. De resulaten van de pilot zijn veelbelovend. Cliënten met staar of glaucoom, wat anders onopgemerkt zou blijven, kunnen nu worden behandeld en een passende begeleiding krijgen. 

Steun vanuit VISION 2020

Deze nieuwe werkwijzen worden gesteund vanuit VISION 2020 dat als doel heeft om alle gevallen van vermijdbare slechtziendheid en blindheid voor het jaar 2020 te elimineren, omdat iedereen immers recht heeft op een zo goed mogelijk gezichtsvermogen.