menu Sluit het hoofdmenu

Positief rapport Inspectie Gezondheid en Jeugd

geplaatst op Bewoner Jeffrey krijgt taart van begeleider Pauline

Op 11 mei kregen de bewoners en medewerkers op Tussenpad 1 bezoek van inspecteurs van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Zo’n bezoek is één van de manieren waarmee de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Nederland. Tijdens het bezoek onderzoekt de inspectie of de organisatie voldoet aan alle wetten en normen. Het rapport over Tussenpad 1 is positief: er staat in dat we aan bijna alle normen voldoen.

Bewoner Jan Dirk buiten op de schommelOnverwacht 

De inspecteurs verzamelen informatie door rond te kijken, gesprekken te voeren en documenten te bestuderen. Meestal vindt zo’n bezoek onverwacht plaats. Vanwege de coronamaatregelen was dit bezoek een dag van te voren aangekondigd. Reden voor de inspectie bij Tussenpad 1 was dat deze woning nog niet eerder was bezocht. Op het Doornse adres wonen vier doofblinde cliënten. Zij worden verzorgd door negen zorgverleners en een aantal flexibele krachten. 

De inspecteurs kregen daarnaast een rondleiding op het terrein in Doorn. Daar brachten ze een bezoek aan de Kaarsenmakerij. Ook hiervoor spraken zij hun waardering uit. Het rapport hebben ze alleen gericht op Tussenpad 1.

Complimenten

De zorgverleners krijgen veel lof voor de persoonsgerichte zorg die ze de bewoners geven. In het inspectierapport staat: ‘De cliënten krijgen warme zorg van zorgverleners die hen goed kennen en die hen passend ondersteunen. De sfeer in de woning is harmonieus en huiselijk. De zorgverleners zijn erg betrokken bij de cliënten en zien het op tijd als er iets met een cliënt is.’

Aandachtspunten

In het rapport benoemt de inspectie ook verbeterpunten. Die gaan over het systeem rond opleidingen voor de medewerkers en het werken volgens de Wet zorg en dwang.
 
Over de opleidingen schrijven de inspecteurs: ‘Het systeem rond opleidingen is nog niet optimaal. Zorgverleners kunnen hierdoor herhalingstrainingen missen. Ook is het niet altijd makkelijk om snel in te spelen op scholingsbehoeften bij zorgverleners.’ En over de Wzd staat in het rapport: ‘Bartiméus heeft een start gemaakt met de Wet zorg en dwang. Op papier is de basis gelegd, maar de uitwerking in de praktijk tot op cliëntniveau is nog niet gerealiseerd. Nog niet voor iedere cliënt is er een Wzd-stappenplan volgens de Wzd. Hierdoor kan onvrijwillige zorg bij cliënten langer duren dan noodzakelijk is.’

Vertrouwen

De inspectie heeft er vertrouwen in dat we de aandachtspunten goed oppakken: ‘Bartiméus heeft de drive om de zorg verder te verbeteren. Zaken die minder goed lopen zijn in beeld en Bartiméus pakt dit op. De inspectie heeft vertrouwen in de manier waarop Bartiméus stuurt op de kwaliteit en de veiligheid van zorg.’

Reactie

Marij van Langen, manager VMB reageert namens het MT op het rapport: ‘Ik ben erg trots op iedereen die bij de zorg aan de bewoners van Tussenpad 1 betrokken is en op de andere collega’s en cliënten die met de IGJ hebben gesproken. Het oordeel van de inspectie maakt me blij. Natuurlijk ben ik me ook bewust van de verbeterpunten. Daar werken we aan. Het is onze ambitie om op alle punten aan de norm te voldoen.’

Ten slotte

Hier kunt u het hele rapport van de IGJ lezen.