menu Sluit het hoofdmenu

Online game in finale voor innovatieprijs

geplaatst op Interface Zie je wel app van Bartiméus

Maandag staan we in de finale van de Gehandicaptenzorgprijs 2018. Bartiméus investeert veel in innovatie én productontwikkeling voor mensen met een visuele beperking. ‘Zie je wel’ is er een van. Vanuit een hulpvraag én samen met leerlingen, ouders en zorgprofessionals gemaakt. Yvonne Kruithof: ‘Het is een prachtige online game, waarmee we de sociale interactie van slechtziende kinderen kunnen stimuleren. De eerste resultaten zijn heel positief.’

Jonge kinderen leren sociale vaardigheden door naar elkaar te kijken, na te doen en samen dingen te ondernemen. Voor kinderen met een visuele beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Ze missen mimiek bij andere kinderen en volwassenen en kunnen daardoor moeilijker inschatten welk effect hun handelen of hun taal heeft. Om te voorkomen dat kinderen zich hierdoor terugtrekken uit de sociale interactie en een negatief zelfbeeld krijgen kan ‘Zie je wel’ deze kinderen helpen door spelenderwijs vaardigheden aan te leren om inzicht te geven in hun denken en handelen.

Yvonne Kruithof is orthopedagoog-generalist bij Bartiméus Onderwijs. Daarnaast is zij kenniscoördinator bij Bartiméus én betrokken bij de totstandkoming van ‘Zie je wel’ voor kinderen met een visuele beperking in groep 3 en 4 van het basisonderwijs. We stelden Yvonne drie vragen om meer over deze interessante lesmethodiek te weten te komen.

'Ben je nou nog niet klaar? - Klopt, omdat ik niet goed kan zien heb ik iets meer tijd nodig maar dan lukt het me' 

2 animatiekinderen in de klas aan het werk1. Zijn de leerlingen van Bartiméus betrokken bij de ontwikkeling van Zie je wel?
De leerlingen zijn zeker betrokken geweest. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar op welke manier slechtziende leerlingen online games spelen, zodat we hier rekening mee konden houden bij de ontwikkeling. Ook zijn we met leerlingen in gesprek gegaan over welke situaties zij op school moeilijk vinden als gevolg van hun visuele beperking.’

2. Wat zijn jullie eerste ervaringen?
‘De ervaringen zijn positief. Leerlingen geven aan dat ze het een leuk spel vinden én van ouders en leerkrachten krijgen we terug dat het hen helpt met de leerling in gesprek te gaan over de visuele beperking. Daarnaast horen we dat de animaties herkenbaar zijn en de achterliggende methodiek over helpende en niet helpende gedachten ook buiten het spel wordt toegepast.’

‘Ook geeft het effectonderzoek aan dat de leerlingen enthousiast zijn. We hebben een sociale validiteitsschaal afgenomen waarin de kinderen het spel de maximale score geven. Ze vinden het leuk en leren ervan!’

3. Wat willen jullie er uiteindelijk mee bereiken?
‘Spelenderwijs leren slechtziende leerlingen in 10 lessen over wat hun slechtziendheid inhoudt en wat hen daarbij kan helpen. Wat we heel graag willen is de lessenserie doorontwikkelen voor de groepen 5/6, 7/8 en ook voor de groepen 1/2 zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat. Zo kunnen alle kinderen met een visuele beperking structureel en spelenderwijs vaardig worden en handvatten aanleren passend bij de fase van hun ontwikkeling en zo zelfstandiger in een op zienden gerichte maatschappij staan.’

Mooi voorbeeld

Nienke (7) zit op een reguliere basisschool en vindt de digitale opdrachten van 'Zie je wel' geweldig. Ze vindt het niet erg om dit onder schooltijd te doen: andere kinderen in de klas werken ook op de computer voor extra oefening. Ook vindt ze het fijn om het alleen te kunnen doen, zodat ze de opdrachten opnieuw kan bekijken als ze de eerste keer niet alles gezien heeft.
Haar ouders zijn blij dat er een speciaal programma voor kinderen met een visuele beperking is ontwikkeld. Het helpt Nienke om een positief zelfbeeld te krijgen, waardoor ze zich zekerder gaat voelen in het omgaan met haar visuele beperking.

Blijven innoveren: wat doen we nog meer?

Bartiméus vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil ze vanuit haar expertise mensen met een visuele ondersteunen door met hen mee te denken, samen op te trekken, te adviseren en nieuwe (digitale) methodieken, technologische oplossingen en trainingen te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan een beter leven voor de mensen met een visuele en/of bijkomende beperking.

Yvonne Kruithof: ‘We zijn continu aan het innoveren, ook als het om slechtziende kinderen gaat. Op dit moment werken we aan een soortgelijk programma als Zie je wel maar dan voor kinderen met CVI. Ook zijn er vanuit Bartiméus initiatieven op het gebied van kinderparticipatie, hebben we de website van eduvip.nl aangevuld met bruikbare informatie over de ontwikkeling en begeleiding van blinde kinderen én voor slechtziende kinderen kunnen we een crowdingtraining en een loeptraining inzetten. We zijn als Bartiméus dus volop in beweging en in alles wat we doen, willen we een betekenisvolle bijdrage leveren.’

Wilt u meer weten over 'Zie je wel' of andere innovaties? Neem dan contact op met Yvonne Kruithof via ykruithof@bartimeus.nl of bel 030 - 698 22 55.

Beluister ook het animatiefilmpje over ‘Zie je wel’ gemaakt door Metropolisfilm:

De andere 2 technologische innovaties die ook in de race zijn voor de Gehandicaptenzorgprijs zijn de app signaLEREN van Koraal Groep en de kindergebaren-app van NSDSK.

De 'Zie je wel' app is ontwikkeld met financiële steun van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

Meer lezen over de Gehandicaptenzorgprijs 2018.