menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoekers Bartiméus spreken op internationaal congres

geplaatst op logo congres Child Vision Research Society

Van 15 tot 17 juni vond in Italië een internationaal congres plaats over visuele beperking bij kinderen, waaronder CVI. Zo’n 100 deskundigen van verschillende disciplines wisselden daar kennis en ervaring uit. En nemen die mee terug naar de praktijk. Zo ook deskundigen van Bartiméus.

Het congres Child Vision Research Society 2019 vond plaats van 15 tot en met 17 juni 2019 in Pisa (Italië). Onder de deskundigen waren ook deskundigen die verbonden zijn aan het expertisecentrum CVI van Bartiméus. 'Bijzonder aan het congres is dat het een brug slaat tussen onderzoek en de praktijk', vertelt Florine Pilon, onderzoeker en orthoptist bij het CVI-expertisecentrum van Bartiméus. Zij bezocht samen met collega’s het congres en hield er ook een presentatie over CVI

CVI: slecht zien door hersenschade

Kinderen met CVI zien slecht als gevolg van hersenschade of een aanlegstoornis van de hersenen. De hersenen kunnen visuele informatie niet goed verwerken. De problemen met het zien kunnen verschillen tussen kinderen met CVI, afhankelijk van plaats, aard en tijdstip van de hersenschade en de situatie. Bartiméus heeft uitgebreide kennis, onderzoeks- en praktische ervaring rond cerebrale visuele stoornissen (CVI), georganiseerd in het expertisecentrum CVI.

Ervaringen en onderzoek met Mijn CVI

Florine Pilon presenteert op het congres de ontwikkelingen rond ‘Mijn CVI’, een digitale lessenreeks voor kinderen van 6 tot 12 jaar met CVI. ‘Mijn CVI’ geeft kinderen inzicht in hun eigen CVI, hoe dit invloed heeft op hun functioneren en hoe ze ermee om kunnen gaan. Pilon: ‘Kinderen leren ervan wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn, helpt bij de ontwikkeling van een reëel gevoel van eigenwaarde, en leert hen te participeren op school en daarbuiten.’ Pilon ontwikkelde ‘ mijn CVI’  samen met Mariska Stokla en Yvonne Kruithof. Pilon merkt dat congresgangers ‘Mijn CVI’ waarderen. ‘Er is veel vraag vanuit het buitenland naar vertaalde versies van Mijn CVI.’ Zo hebben de Duitse collega’s al om een vertaling gevraagd en op het congres kwamen de Tsjechische collega’s ook al met een verzoek voor vertaling.

Van belang voor cliënten

‘Zo’n congres verbindt onderzoek en praktijk en is daarmee van belang voor cliënten’, vertelt Pilon verder. Eerder ontwikkelde een aantal professionals van het CVI Expertisecentrum CVI van Bartiméus bijvoorbeeld een manier om het gezichtsveld van kinderen met CVI beter in kaart te brengen. De reden daarvoor was omdat sommige cliënten veelvuldig bleven struikelen, terwijl ze volgens de standaard meetmethode een goed gezichtsveld hadden. Tijdens het CVRS in 2015 in Praag kwamen we in contact met een onderzoeker uit Groot-Brittannië. Zij was erg geïnteresseerd in onze onderzoekmethodes en heeft die toegepast in haar wetenschappelijk onderzoek. Zo ontstond de basis voor een artikel waar een Bartiméus professional medeauteurs van is. Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook nog een tweede gezamenlijke publicatie volgen.

Unieke aanpak

Bij Bartiméus werken verschillende soorten professionals samen.  ‘ De organisatie van Bartimeus is  uniek  ‘  heeft Florine gemerkt tijdens eerdere congresbezoeken. ‘Wij zijn een van de weinige centra waarbij medische diagnostiek, gedragswetenschappelijke diagnostiek en behandeling en educatie gecombineerd worden. Dit is van grote waarde voor diagnostiek en revalidatie. Elders in de wereld wordt dit veelal gescheiden aangeboden; je kunt dan minder goed afstemmen op wat de cliënt nodig heeft ‘

Kindgericht werken

Een ander onderwerp dat Heleen Veen presenteerde op het CVRS was de kindgerichte benadering.  Zij ontwikkelde samen met Florine Pilon een tool om de stres rond het oogdruppelen te verminderen in de vorm van een oogdruppel boekje. Dit idee ontstond nadat Heleen en Florine kinderen vroegen naar hun ervaringen met oogheelkundige onderzoeken.

Tot slot presenteerde Christine de Weeger namens Bartiméus resultaten over haar onderzoek met bifocale brillen bij kinderen met Downsyndroom.

Meer lezen

Lees meer over CVI en kijk de korte video’s. Lees meer over het congres op CVRS2019.eu (Engelstalig)