Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Onderzoek naar tijdsbeleving

Mensen met een visuele en verstandelijke beperking ondervinden vaak problemen met tijdsbesef en tijdmanagement. Dat kan een belemmering zijn in de eigen dagbesteding of het meedoen in een groep en de maatschappij.

Woorden die horen bij timemanagement

Bartiméus werkt samen met de V.U. en U.v.A. aan een wetenschappelijk onderzoek om de vaardigheden en hulpmiddelen voor tijdmanagement te kunnen verbeteren. Professionals en familieleden kunnen hier nu een bijdrage aanleveren.

Vragenlijst

tDe onderzoekers hebben hiervoor een vragenlijst ontwikkeld voor zorgprofessionals die werken met mensen met een (visuele- en) licht of matige verstandelijke beperking. Het gaat om begeleiders van cliënten van 18 jaar of ouder; volwassen cliënten. 

De vragenlijst gaat over het gebruik van (technische) hulpmiddelen rondom tijd voor mensen met een (visuele- en) matig tot lichte verstandelijke beperking. Welke zijn bij jou bekend, en hoe tevreden ben je over deze hulpmiddelen?

Meedoen duurt ongeveer 20 minuten.

Tijdmanagement

Dagelijks tijdmanagement kent twee aspecten. Ten eerste ‘omgaan met eigen tijd’. Dit omvat het functioneren van een persoon met betrekking tot tijd, zoals een dagplanning voor zichzelf maken. Ten tweede ‘zich kunnen aanpassen aan tijdseisen’ zoals haasten voor de trein.

Tot op heden is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar tijdmanagement gedaan in relatie tot mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking.

Onderzoekers Evelien van Wingerden en Paula Sterkenburg van Bartiméus werken daarom samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Hoofddoel van dit onderzoek is om tijdmanagement vaardigheden te kunnen onderzoeken en zo betere ondersteuning te kunnen bieden voor mensen met een visuele en matige of lichte verstandelijke beperking.