menu Sluit het hoofdmenu

Nieuwste voelboekjes beter geschikt voor taalontwikkeling

geplaatst op Leerling leest een voelboekje.

Nieuwe Leerling met voelboekje en bijpassend object uit het verhaalprentenboekjes bij Onderwijs zijn voorzien van voelbare objecten die aansluiten bij het verhaal. De eerste ervaringen met ‘prentenboekplus’ bij Bartiméus zijn positief. 'Ze hebben geleerd dat het geluid dat een ezel maakt balken heet.'

Bartiméus Onderwijs heeft kennis gemaakt met het project PrentenboekenPlus en wil het breed gaan inzetten. 

Kern is dat aan het prentenboek diverse voorwerpen worden toegevoegd plus een tactiele uitgave voor de leerling. Waar bestaande voelboeken vooral geschikt zijn voor de tactiele ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking, speelt Prentenboekenplus in op de behoefte aan aandacht voor taalontwikkeling.   

Knuffels
De eerste nieuwe prentenboeken met bijbehorende materiaal zijn inmiddels gearriveerd op de scholen en bij AOB.

De leerlingen reageren erg enthousiast, vooral de bijbehorende knuffels om te voelen zijn een groot succes. Een aantal boeken staat in de bibliotheek en zijn bij binnenkomst in de school van SO Zeist direct zichtbaar.

Fotoverslag

leerling voelt aan prent van ezel en de bijbehorende knuffel van een ezel

Op de foto: twee leerlingen uit de middenbouw SO Zeist worden voorgelezen uit ‘Van de ezel die bleef staan’.

Benthe en Daphne zijn beiden 8 jaar oud. Ze waren enthousiast tijdens het voorlezen en vonden de ezel heel zielig. Ook waren ze blij dat het verhaal toch goed afliep. Ze hebben geleerd dat het geluid dat een ezel maakt balken heet. Dit wisten ze nog niet. De braille stipjes waren nieuw voor ze. Ze wilden graag weten waarom die stipjes ook in het boek zaten want zij konden het wel zien. Benthe vertelde dat ze ook blij was dat iemand die blind is dit boek kan lezen en de zachte ezel kan voelen.

Achtergrond
Leerkrachten van het basisonderwijs maken dankbaar gebruik  van prentenboeken. Het voorlezen van prentenboeken is van belang in het kader van de taalontwikkeling van leerlingen maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van hen.

Het effectief kunnen werken aan de kerndoelen voor Nederlandse taal via het voorlezen van prentenboeken, wordt bepaald door de mate van interactie die ontstaat tussen leerkracht en leerling.

Deze interactie wordt bij het lezen met visueel beperkte kinderen ondersteund en versterkt door voorwerpen en herkenbare, voelbare tekeningen.

Leerkrachten van Bartimeus Onderwijs maken voor zover mogelijk gebruik van voelboekjes. Het aantal geschikte voelboekjes is tot op heden echter zeer beperkt. De bestaande voelboekjes zijn vooral gericht zijn op tactiele ontwikkeling terwijl er juist behoefte is aan aandacht voor taalontwikkeling.

Meer informatie
Meer informatie over Prentenboekplus is te vinden op prentenboekenplus.nl 

Voor meer info over de toepassing binnen Bartiméus Onderwijs neem je contact op Satu Anttila, locatieleider Bosschool Doorn.