menu Sluit het hoofdmenu

Nieuw: website Zichtbaar in werk

geplaatst op Drie kandidaten voor Zichtbaar in werk achter laptop

De pilot ‘Zichtbaar in werk’ - waar Bartiméus als partner aan bijdraagt - is een opdracht van het ministerie van SZW om een werkwijze te ontwikkelen voor het inzetten van expertise om mensen die blind of slechtziend zijn te helpen aan werk. In een haalbaarheidsstudie is het maatschappelijke voordeel aangetoond van werkende mensen met een visuele beperking. De arbeidsmarktregio’s Amsterdam, Noordoost Brabant en Stedendriehoek/Noord Veluwe doen mee. Voor meer info en inspiratie ga naar zichtbaarinwerk.nl

Logo Zichtbaar in werkLandelijk Expertisecentrum Arbeid voor blinde en slechtziende mensen

Vanuit de opdracht werkt Zichtbaar in werk aan de invulling van een landelijk Expertisecentrum Arbeid voor mensen die blind of slechtziend zijn, door:

  • Het Team Inclusief: compact team van professionals die functioneert als aanjager, inhoudelijk expert en procesregisseur, aanvullend op de regionale werkbedrijven;
  • Landelijke projectleider: stuurt het Inclusief Team aan, verankert de re-integratiemethodieken, verspreidt en borgt opgedane kennis;
  • Online kennisportaal: professionals, werkgevers en/of jongeren vinden hier kennis, tips en ervaringen over werken met een visuele handicap;
  • Publiciteitscampagne: hiermee wordt bij professionals, jongeren en potentiële werkgevers bewustzijn vergroot van de mogelijkheden en kansen bij werken met een visuele beperking.

Jongeren tussen 18 - 30 jaar

De partners in Zichtbaar in werk richten zich op in de drie arbeidsmarktregio’s primair op jongeren van 18 tot circa 30 jaar met een visuele beperking en startkwalificatie, op zoek naar een (duurzame) baan binnen de reguliere arbeidsmarkt. Eind 2018 hopen we 20 jongeren blijvend aan werk te hebben geholpen. Kennis en ervaringen zijn dan ook beschikbaar voor andere arbeidsmarktregio’s. Iedere jongere krijgt een vast aanspreekpunt. Het Team Inclusief werkt intensief samen met professionals binnen de betrokken regio’s. Ook werkgeversservicepunten zijn betrokken.

Kandidaten vinden!

Uitdaging is het matchen van vacatures met visueel beperkte jongeren. Met speciale checklists zijn vacatures te scannen op geschiktheid. Het Team Inclusief kijkt desgewenst mee wat verder nodig is. De grootste uitdaging: vinden van kandidaten. Zij wonen meestal nog thuis en zijn niet bekend bij de gemeenten. Om kandidaten in beeld te krijgen, hebben we hulp nodig van professionals. Zij zijn vaak de eerste schakel tussen een kandidaat en duurzame baan. Dus bent u professional en kent u kandidaten met een startkwalificatie die graag aan het werk willen, neem dan contact op met de professionals Zichtbaar in werk.