menu Sluit het hoofdmenu

Nieuwe richtlijn NVAVG en Bartiméus workshop

geplaatst op Cliént met haar begeleider bij Bartiméus

Eind 2019 verscheen de nieuwe Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking. Doel hiervan is het beter organiseren van de benodigde zorg. Bartiméus biedt zorginstellingen en andere betrokken professionals nu een workshop over de praktische toepassing van de richtlijn. In zorgorganisaties is oog hebben voor slechtziendheid absolute noodzaak. Te vaak realiseert de omgeving zich niet wat de gevolgen kunnen zijn voor de zelfredzaamheid en het gedrag van cliënten. Wat kan Bartiméus hierin betekenen?

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben een vergrote kans op visuele problematiek

Ine Woudstra, accountmanager bij Bartiméus: 'Cliënten met een verstandelijke beperking hebben een vergrote kans op visuele problematiek, vaak in de vorm van slechtziendheid, of problemen met het verwerken van visuele prikkels. Maar liefst 25% van deze cliënten heeft problematiek. Dit is lastig te herkennen en de cliënt kan de problemen niet zelf aangeven.'

Met de nieuwe NVAVG richtlijn, die breder en meer multidisciplinair is dan de vorige richtlijn, wil Bartiméus als expertise-organisatie samen (dus oogarts, Bartiméus en professionals van de zorginstellingen) de visuele zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking borgen.

De nieuwe richtlijn helpt niet alleen problemen sneller op te sporen, maar ook revalidatie en begeleiding beter te organiseren.

Ga voor meer info over de nieuwe richtlijn naar de website van Kennisplein Gehandicaptensector. De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Nederlandse vereniging van artsen verstandelijk gehandicapten (NVAVG), Erasmus MC, het ministerie van VWS en Koninklijke Visio en Bartiméus uit de visuele sector.

Optimale vorm van samenwerking

Hoe werken alle partijen in de keten optimaal samen om de visuele zorg voor cliënten te borgen?
'We willen samen met zorginstellingen kijken welke afspraken we daarover moeten maken', aldus Ine. 'In een korte presentatie zoomen wij in op de belangrijkste punten en wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn. En we kijken graag samen met betrokken AVG-artsen en gedragswetenschappers naar de meest optimale vorm van samenwerking.'

Toepassen vernieuwde richtlijn: kom naar workshop

'Bartiméus heeft een workshop ontwikkeld. We willen daarmee de nieuwe richtlijn onder de aandacht brengen bij organisaties in de gehandicaptenzorg en vertellen wat de richtlijn precies inhoudt voor de dagelijkse praktijk en werkwijze.’ 

Interesse in deze workshop? Ga dan naar onze Agenda voor inhoud en data.

Vragen over de nieuwe richtlijn? Stuur een mail naar Ine Woudstra, iwoudstra@bartimeus.nl. Zij helpt u graag verder!

Infographic Kennisplein Gehandicaptensecor: enkele signalen van slechtziendheid