menu Sluit het hoofdmenu

Nieuwe E-module Intercultureel Werken in de Zorg Amsterdam

geplaatst op Nieuwe E-module Intercultureel Werken in de Zorg Amsterdam

In Nederland zijn er voldoende voorzieningen en revalidatiemogelijkheden voor mensen met een oogaandoening, alleen weet niet iedereen de juiste zorg te vinden. SGAN zet zich in om de zorgwereld inzichtelijk te maken voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. Koninklijke Visio en Bartiméus werken samen met de Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) zodat mensen met een oogaandoening van niet-Nederlandse afkomst makkelijker de weg vinden naar hulp.

SGAN gaat samen met Visio en Bartiméus een e-module intercultureel werken ontwikkelen voor de medewerkers van deze organisaties. De e-module is een vervolg op een eerdere serie van trainingen in 2015, waarbij een deel van de medewerkers van Visio en Bartiméus zijn getraind op het onderwerp interculturele gezondheidszorg. Tijdens dit traject zijn er ook voorlichtingen gerealiseerd door medewerkers van Visio en Bartiméus aan groepen met diverse culturele achtergronden.

Nu wordt de volgende stap gezet en dat is het ontwikkelen van een e-module om intercultureel werken een vast onderdeel te laten zijn voor alle medewerkers binnen de organisaties Visio en Bartiméus. Met deze kennis willen de organisaties bereiken dat het eenvoudiger wordt om extra aandacht te besteden aan diversiteit. In de e-modules worden diverse aspecten behandeld zoals: bewustwording van eigen normen en waarden, kennis over diverse etnische groepen, werken met mensen met verschillende achtergronden en interculturele competenties.

Visio en Bartiméus vinden het belangrijk om bereikbaar te zijn voor iedereen met een oogaandoening. Helaas is het niet voor alle mensen even gemakkelijk om de weg te vinden in de gezondheidszorg. Kennis meegeven aan de medewerkers helpt om de afstand tussen groepen van niet-Nederlandse afkomst te verkleinen en de mogelijkheden voor revalidatie te vergroten. SGAN levert hier graag een bijdrage aan.