menu Sluit het hoofdmenu

Nederland in lockdown: wat betekent dit voor Bartiméus?

geplaatst op Man zit voor het raam waar een coronavirus op getekend is.

Maandagavond kondigde premier Rutte in een toespraak een strenge lockdown aan die tot tenminste 19 januari duurt. Om het aantal besmettingen terug te dringen en de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. In dit bericht leest u wat dit voor Bartiméus voor gevolgen heeft.

Omdat Bartiméus al aanvullende maatregelen had getroffen die tot 18 januari gelden, verandert er voor onze organisatie over het algemeen niet zoveel. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen op een rij. Op 12 januari houdt de regering weer een persconferentie. In die week kijkt het coronateam opnieuw naar de maatregelen voor onze organisatie.

Onderzoek en behandeling gaan door

Alle reguliere zorg gaat gewoon door. Dat betekent dat er niets verandert aan de zorg die we verlenen. Oogheelkundig onderzoek, behandeling op onze locaties, bij andere instellingen én onze ambulante dienstverlening continueren we zoals we de afgelopen maanden al gewend waren. Waar nodig bekijken we opnieuw of ambulante behandelingen online wenselijk zijn. Bij alle fysieke afspraken treffen we uiteraard alle voorzorgsmaatregelen die de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers waarborgen.

Onderwijs

Tijdens de lockdownperiode is het onderwijs in Nederland op afstand en de kinderopvang dicht. Voor onderwijs aan leerlingen in een kwetsbare positie kan een uitzondering worden gemaakt. Over de invulling van het onderwijs bij Bartiméus vóór de kerstvakantie zijn alle ouders geinformeerd. Na de kerstvakantie is het onderwijs deels op afstand en deels zoals gebruikelijk. Wij kijken op maat naar wat leerlingen nodig hebben en openen onze deuren waar nodig. Over de exacte invulling worden de ouders nog voor de kerstvakantie op de hoogte gebracht. 

Aansluitend op de maatregelen voor het reguliere onderwijs, vindt de ambulante onderwijsbegeleiding zoveel mogelijk online plaats. Het REA College blijft (buiten de kerstvakantie) gewoon open. De opvang bij De Bosmuis in Doorn gaat ook door.

Cursussen en trainingen

De meeste cursussen en trainingen vinden al online plaats. Trainingen die niet online kunnen en essentieel zijn voor de veiligheid en kwaliteit van zorg gaan door. Het gaat bijvoorbeeld om BHV-, de-escalatie- en mobiliteitstrainingen.

Aanpassing bezoek tijdens de kerstdagen

Aan de basisafspraken voor bezoek verandert niets. Ook eventuele uitzonderingen die zijn gemaakt in de behandelteams blijven van kracht.

De regering heeft bepaald dat er maximaal 2 personen per dag op bezoek mogen komen. We vinden het belangrijk dat alle bewoners tijdens de kerst bezoek kunnen ontvangen. Om dat mogelijk te maken, geldt bij ons op 24, 25 en 26 december ook een maximum van twee bezoekers per dag per cliënt. Dit is dus anders dan de landelijke richtlijn. We doen dit om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen. Ook proberen we met de ouders en verwanten het bezoek zo te plannen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd in één woning zijn.

Logeerhuis

Het logeerhuis blijft open en de zorg wordt gecontinueerd volgens de geldende afspraken.

Paramedische zorg en ondersteuning

Tijdens de lockdown zijn kappers en schoonheidsspecialisten gesloten. Dat geldt voor iedereen in Nederland en ook voor de bewoners op alle woonlocaties. Medisch noodzakelijke pedicurebehandelingen kunnen wel doorgaan.

Preventieve maatregelen dagbesteding twee weken verlengd

De preventie maatregelen die we in oktober hebben getroffen om de kans op besmetting te voorkomen hebben we vooralsnog verlengd tot 1 februari 2021. Dat betekent onder andere dat de dagbesteding in Ermelo, Doorn en Zeist blijft vormgegeven zoals we dat nu hebben afgesproken. We hebben dit besloten omdat we de ontwikkelingen rondom het coronavirus, het vervolg van de landelijke lockdown en de vaccinatieaanpak willen afwachten. Dit geeft ons meer ruimte om de scenario’s voor te bereiden en de juiste keuze voor het vervolg te maken.

Daarnaast is Het Ogenblikje is dicht voor bezoek, maar kan wel op bestelling spullen leveren. Ook de winkel in Langbroek is dicht, maar het afhalen van bestellingen kan wel. De fietsenwinkel in Driebergen is wel open net zoals andere winkels in Nederland waar reparaties plaatsvinden.

Vrije tijd en kapel

De afdeling Vrije Tijd zorgt voor de nodige gezelligheid de komende weken. De meeste activiteiten gaan door zoals gepland, zoals de zangkoren en de activiteiten voor mensen die doofblind zijn in de kapel.

De kapeldiensten in Doorn zijn online te volgen. De kerstviering op 23 december om 11:00 uur, wordt online uitgezonden én opgenomen. Deze is op elk gekozen moment, samen met bezoek, terug te kijken op onze website.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn nog steeds welkom ter ondersteuning van de bewoners. Dit gebeurt net als nu altijd in overleg met de medewerkers van de woning en er komt maximaal één vrijwilliger per dag per woning.

Tot slot

Wij vragen iedereen om zich aan de maatregelen te houden. Als we minder mensen ontmoeten, kan het coronavirus zich lastiger verspreiden. Zo houden we samen het risico op besmetting zo klein mogelijk en kunnen we in het nieuwe jaar de maatregelen hopelijk weer versoepelen.