menu Sluit het hoofdmenu

Mondkapjes bij Bartiméus

geplaatst op afbeelding gebruik hier een mondkapje

Bartiméus volgt het advies van het kabinet over het gebruik van mondkapjes. Alle medewerkers in de zorg en onderwijs gebruiken in de omgeving van cliënten of leerlingen mondneusmaskers. Bezoekers van onze locaties vragen wij dat ook te doen.

De afgelopen maanden hebben we voortdurend de richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en brancheorganisaties gevolgd. Bijvoorbeeld bij (oogheelkundig) onderzoek en behandeling en zorg aan mensen die bij ons wonen. In de dagbesteding, de omgang met leerlingen op onze scholen en in de ambulante begeleiding. We nemen geen enkel risico. Daarom hebben we nu ook het advies over het gebruik van mondkapjes opgevolgd.

Welk mondkapje voor wie?

Iedereen met direct cliëntcontact binnen de 1,5 meter draagt een medisch mondkapje. Het gaat om zorgmedewerkers, leerkrachten van het vso, flexkrachten, paramedici, externe begeleiders en schoonmakers. Ook vrijwilligers en bezoekers die binnen 1,5 meter van cliënten komen, dragen deze medische mondmakers.

Alle anderen zonder direct cliëntcontact dragen een niet-medisch mondkapje dat zij zelf meenemen. Zij dragen dit mondkapje in de gemeenschappelijke ruimtes van Bartiméus zoals gangen, liften en wachtruimtes. En bijvoorbeeld ook in de kapel en het dorpshuis op onze locatie in Doorn. Het mondkapje wordt gedragen als men in beweging is. Als men zit, bijvoorbeeld achter een bureau, in een spreekkamer of vergaderruimte, dan mag het mondkapje af.

Leerlingen op onze scholen in het VSO dragen een niet-medisch mondkapje als zij zich verplaatsen in en buiten de klas. Als zij zitten, mag het mondkapje af.

Onze aanpak in het gebruik van mondkapjes is tot stand gekomen in overleg met cliëntenraden en medezeggenschapsraad onderwijs (MR). Cliënten, leerlingen, ouders, vertegenwoordigers en andere betrokkenen rond de begeleiding zijn geïnformeerd en kunnen met vragen terecht bij onze medewerkers. 

Begeleiders besteden extra aandacht aan de uitleg over de mondkapjes aan cliënten bij wie dit mogelijk tot onduidelijkheid of spanning kan leiden. 

Dringend beroep

We beseffen ons goed dat deze maatregelen het nodige vragen van iedereen. Toch doen we een dringend beroep op iedereen om zich aan onze maatregelen én alle landelijke maatregelen te houden. Alleen samen kunnen we de kans op coronabesmetting zo klein mogelijk maken. 

Meer informatie over het coronabeleid van Bartiméus:

Heeft u vragen: e-mail vragenovercorona@bartimeus.nl