menu Sluit het hoofdmenu

Mensen met een verstandelijke beperking goede ervaringsdeskundigen? Natuurlijk wel!

geplaatst op Twee mensen zitten op een bankje en lachen naar elkaar

Van 6 tot 8 juli 2021 presenteerde de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid van Bartiméus en VU Amsterdam zich tijdens het IASSIDD-congres. IASSIDD staat voor International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. Het verhaal van de Academische Werkplaats? Prachtige nieuwe onderzoeksresultaten en kennistoepassingen die voor en mét mensen met een verstandelijke beperking tot stand zijn gebracht.

Mensen met een verstandelijke beperking denken mee 

“In onze Academische Werkplaats pakken we ervaringsdeskundigheid gestructureerd aan.” vertelt Paula Sterkenburg. Zij is bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen bij de VU-Amsterdam en doet onderzoek naar sociale relaties en gehechtheid bij mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking. Ook werkt ze als GZ-psycholoog bij Bartiméus. 

Paula Sterkenburg: In onze Academische Werkplaats pakken we ervaringsdeskundigheid gestructureerd aan.

“We betrekken mensen met een visuele en verstandelijke beperking omdat we alles praktijkgericht willen. We zijn creatief in het bedenken hoe we deze mensen hun bijdrage kunnen leveren. Zo hebben we in het project Tijd en Tijdsbeleving ervaringsdeskundigen die meedenken over de te gebruiken vragenlijst. Welke formulering werkt goed voor de doelgroep en wat is te lastig? Omdat we in de beginfase de vragenlijst al samen met de doelgroep getest hebben, konden de mensen uit de doelgroep die de vragen in het onderzoek voorgelegd kregen, deze beter beantwoorden. 

Paula Sterkenburg: We zijn creatief in het bedenken hoe we deze mensen hun bijdrage kunnen leveren.

Verder hebben we het project Jij en Ik – Serious Game. Hierin was een ervaringsdeskundige, wonend bij Ons Tweede Thuis, mede-auteur. Hij heeft meegedacht over hoe teksten goed te begrijpen zijn voor de doelgroep en aan de hand van zijn input zijn teksten aangepast. Ook heeft hij geholpen bij de werving van deelnemers aan het project. Dankzij zijn ervaringsdeskundigheid kon hij goed aangeven waar de onderzoekers op moesten letten bij het benaderen van deelnemers. 

Dit zijn nog maar twee van onze projecten, maar eigenlijk doen we al onze projecten en onderzoeken samen met ervaringsdeskundigen. Juist om die feeling met de praktijk te houden. En tot nu toe bevalt die samenwerking bijzonder goed!” 

Ervaringsdeskundigheid in pre-conference 

Ook tijdens IASSIDD-congres waren ervaringsdeskundigen betrokken. In de workshop die Paula Sterkenburg  tijdens de pre-conference samen met collega’s van Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Disability Studies en Siza gaf, vertelden ze wat hun ervaringsdeskundigheid inhield. De workshop, Collaboration in inclusive research, werd gegeven door onderzoekers én ervaringsdeskundigen.  

Het doel van de workshop was het laten zien hoe onderzoekers en projectleiders samen kunnen werken in inclusieve teams met ervaringsdeskundigen en wat deze alliantie oplevert.  

Paula Sterkenburg: “Ik vind het altijd weer geweldig om te zien hoe we anderen kan inspireren om met deze doelgroep als ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan. Want hun bijdrage kan veel praktische tips opleveren voor onderzoeken en projecten, juist voor de aansluiting met de praktijk.” 

Het verhaal van de Academische Werkplaats 

Al twintig jaar werken Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam intensief en structureel samen op het terrein van onderwijs en onderzoek voor mensen met visuele beperkingen en visuele-en-verstandelijke beperkingen. 

Deze samenwerking in vele onderzoeksprojecten heeft geresulteerd in activiteiten op het gebied van inhoudelijke kennisontwikkeling (scholing en opleiding), activiteiten gericht op borging van kennis (boeken, presentaties, begeleiding en advies), activiteiten gericht op innovatie en projecten (publicaties, folders, websites en app’s) en wetenschappelijke publicaties. 

Binnen de Academische Werkplaats zijn in verschillende projecten ook diverse andere zorgorganisaties betrokken. 

Meer weten over de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid? 

Wilt u meer weten over deze Academische Werkplaats en haar onderzoeken en projecten? Kijk dan op de website van de Academische Werkplaats (Let op: opent in nieuw venster).