menu Sluit het hoofdmenu

Meer mensen met een visuele beperking aan het werk - Werkpad helpt

geplaatst op Iemand typt op een laptop. Naast hem staat een beker en ligt een boek.

Het College voor de Rechten van de Mens beschrijft in het rapport ‘Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen’ zes oplossingen om meer mensen met een visuele beperking aan het werk te krijgen.

De oplossingen uit het rapport

  1. Aanpassingen wet- en regelgeving;
  2. Betere bemiddeling en informatievoorziening;
  3. Alternatieve sollicitatietrajecten;
  4. Betere voorbereiding op de arbeidsmarkt;
  5. Verbetering van de communicatie, en;
  6. Aanpassingen van de werkomstandigheden.

In het rapport geeft het college aan dat er een lage arbeidsparticipatie is van mensen met een visuele beperking, terwijl veel van deze mensen graag (meer) willen werken. Niet alleen om financiële zekerheid en zelfstandigheid te vergroten. Maar ook voor plezier en sociale contacten. Lees hier een samenvatting van het rapport, inclusief de reactie van Werkpad en Bartiméus.

Werkpad

Werkpad is hét re-integratiebedrijf voor mensen met een zintuiglijke beperking, verbonden aan Bartiméus en Kentalis.

Werkpad en Bartiméus herkennen het beeld dat het College van de Rechten van de Mens schetst. We hebben al meer dan veertig jaar ervaring met het begeleiden van mensen met een visuele beperking naar werk en bij arbeidsgerelateerde vragen. Met succes, blijkt uit het laatste tevredenheidsonderzoek. Ook ondersteunen we werkgevers die graag iemand in dienst willen nemen met een (visuele) beperking.

Ambassadeur van talent

Bij Werkpad zijn wij ambassadeur van gemotiveerde, dappere en getalenteerde mensen. Jongeren en volwassenen die door een visuele beperking soms wat extra hulp nodig hebben om die leuke baan te vinden. Daarom gaan wij bijvoorbeeld met stakeholders in gesprek om te kijken hoe we de verstrekking van hulpmiddelen kunnen vereenvoudigen. Ook werken we samen met het UWV en SVZ aan één serviceloket voor vragen over werken voor mensen met een visuele beperking.

Jongeren aan het werk

Samen met Koninklijke Visio starten we binnenkort een project om slechtziende en blinde jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. We merken dat ze daarin achterlopen op hun leeftijdsgenoten. Voor deze doelgroep is betere bemiddeling en informatievoorziening dan ook een must. Wij hebben de kennis in huis om dat te leveren.

Meer weten over Werkpad?

Kijk hier voor meer informatie. Of bel 073 - 55 88 396.