menu Sluit het hoofdmenu

Leerlingen met een visuele beperking in beweging

geplaatst op Karategroep Schoolsportvereniging Bartiméus

Met naschoolse karate- en dansgroepen krijgt Schoolsportvereniging Bartiméus Zeist wekelijks zo’n twintig slechtziende en blinde leerlingen en jongvolwassenen in beweging. De bijbehorende Sportimpuls-subsidie is inmiddels te komen vervallen, maar dat weerhoudt de betrokken partijen er niet van om door te gaan met de lessen op woensdagmiddag en donderdagavond.

In 1915 opgericht als ‘Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden’, is Bartiméus uitgegroeid tot een expertiseorganisatie, die mensen met een visuele beperking op velerlei vlakken ondersteunt. Eén van de Bartiméus-locaties bevindt zich aan de Van Renesselaan in Zeist. Daar biedt de woonzorg- en onderwijsgroep aan zo’n honderd slechtzienden en blinden in de leeftijd van 6 tot 20 jaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan. “Leerlingen met een visuele beperking in het speciaal onderwijs doen minder aan sport en bewegen dan kinderen in het reguliere onderwijs”, zo vertelt Sandra van Wijhe-Faase, regioconsulent Aangepast Sporten bij Sportservice Zeist, onderdeel van Sportservice provincie Utrecht. “Zij hebben vaak niet alleen een visuele beperking, maar kampen ook met stoornissen zoals autisme en PDD-NOS. Voor deze jongeren heb je trainers nodig met specifieke kennis en kunde, en juist die goede begeleiding is vaak het struikelblok. Verder weet deze doelgroep vaak niet waar ze terecht kan. En als men dat al weet, dan is het vervoer meestal een probleem. Dat deze kinderen minder sporten is jammer, want bewegen is gezond, leuk en goed voor het zelfvertrouwen.”

Special Heroes en Sportimpuls

Dat de leerlingen met een visuele beperking van heinde en verre naar Bartiméus komen maakt het volgens Van Wijhe-Faase lastig om ze door te verwijzen naar lokale sport- en beweegaanbieders. Dit gecombineerd met het feit dat Bartiméus zelf kennis van de doelgroep heeft en over een geschikte accommodatie beschikt, maakt dat sporten en bewegen binnenshuis voor deze doelgroep een logische eerste stap was.Het is aan Special Heroes te danken dat deze eerste stap in 2013 ook daadwerkelijk kon worden gezet. De subsidie van dit sportstimuleringsprogramma van Onbeperkt Sportief, NOC*NSF en LVC-3 (Landelijke Vereniging Cluster-3) stelde Van Wijhe-Faase namelijk in staat om een binnenschools sport- en beweegaanbod op te zetten. Zo kregen de Bartiméus-leerlingen tijdens de reguliere gymuren sportlessen aangeboden door de plaatselijke sportverenigingen. "Softbal, boksen, judo, paardrijden, atletiek, karate: het kwam allemaal voorbij”, aldus Van Wijhe-Faase, die bij Sportservice Zeist ook de rol van combinatiefunctionaris Special Heroes vervult. Om nog meer Bartiméus-leerlingen in beweging te krijgen ging Sportservice Zeist op zoek naar manieren om te kunnen starten met een naschools sport- en beweegaanbod. Haar inzet werd beloond toen twee jaar geleden een door AV Fit ingediende aanvraag voor een Sportimpuls subsidie goedkeurde. Dankzij deze regeling uit het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt (2012-2016) zag de Schoolsportvereniging Bartiméus Zeist het levenslicht. “Dankzij Special Heroes konden we binnenschools aanbod realiseren en dankzij de Sportimpuls beschikken we nu ook over naschools aanbod", zo vat Van Wijhe-Faase het afgelegde subsidietraject treffend samen.

Karategroep

De karategroep van de Schoolsportvereniging wordt geleid door Hans Harthoorn, die al sinds 1963 zijn eigen karateschool runt. Met een werkverleden in de bewegingsagogie heeft hij een natuurlijke interesse voor sport en bewegen door mensen met een beperking ontwikkeld. Toen hij tweeënhalf jaar geleden via Sportservice Zeist hoorde van de activiteiten op Bartiméus Zeist was hij direct om. "Ook voor deze doelgroep is bewegen erg belangrijk. Bij karate leren mensen vertrouwen hebben in zichzelf en in de ander", zo stelt hij. Bij de scholing over het lesgeven aan deze doelgroep moest Harthoorn zelf met een verduisteringsbril op over een balk springen. “Dat is een angstige ervaring, kan ik je vertellen.”

Vakdocent: een belangrijke schakel

Mike Russchen is één van de twee docenten bewegingsonderwijs bij Bartiméus Zeist. Aan al zijn groepen in het voortgezet onderwijs geeft hij twee uur gym per week. “Daarnaast is het mijn rol om bekendheid te geven aan veel verschillende sporten, zodat kinderen de sport kunnen vinden die bij hen past.” In het kader van Special Heroes staat Russchen zijn gymuren twee keer drie weken lang af aan trainers van een sportvereniging uit de buurt. Russchen: “Afgelopen jaar hebben we aan paardrijden gedaan en we hebben een keer geschaatst. Het paardrijden sloeg erg aan, maar heeft nog geen naschools vervolg gekregen. Dat heeft te maken met de afstand tot de manege. Sporten als atletiek en karate kunnen nu eenmaal makkelijker bij Bartiméus zelf worden gedaan.” Kinderen die niet in de buurt wonen, en dus niet makkelijk naschools aanbod kunnen volgen, probeert Russchen te helpen met het zoeken naar een vereniging in de buurt. Op de vraag hoe die zoektocht verloopt antwoordt hij: “Sportservice Zeist heeft natuurlijk te maken met gemeentegrenzen, dus daar kan Sportservice provincie Utrecht een belangrijke rol in spelen. Hoe dichter je sport bij de kinderen brengt, des te groter de kans is dat ze gaan en blijven bewegen.”

Het gehele artikel kunt u lezen via de website sportindebuurt.nl (pagina 30).