menu Sluit het hoofdmenu

Jonge Brussengroep bij Bartiméus

geplaatst op Brusjes

Eerder dit jaar startte Bartiméus een pilot met een Brussengroep voor kinderen van 8 t/m 11 jaar uit het reguliere en speciaal basisonderwijs. Nu de pilot officieel en positief is afgerond gaat Bartiméus vaker Brussenbijeenkomsten speciaal voor (jonge) kinderen organiseren. Deze groepsmethode blijkt namelijk effectief te werken.

De Brussengroep vloeit voort uit een paper die Bartiméus medewerker Marion van der Valk voor haar studie schreef over de ondersteuning van 'brussen', broertjes en zusjes van 'speciale' kinderen. Marion is maatschappelijk werker en moeder van twee 'speciale' zonen met een autismespectrumstoornis en twee dochters (brussen). Ze onderzocht welke ondersteuning het beste aansluit bij (rouw)behoeften van kinderen die opgroeien binnen een gezin met de zorg voor een speciaal kind. En dan in het bijzonder een kind met een visuele beperking.

In haar paper werkt ze onder meer de volgende onderwerpen uit:

  • Ontwikkelen brussen zich anders dan andere kinderen? Ze hebben de zorg voor hun broer of zus als extra taak, naast de andere ontwikkelingstaken; 
  • Hoe herken je als ouder en begeleider signalen van problemen, die te maken hebben met deze zorgsituatie?;
  • Multi methodische verliesbegeleiding  (MMVB);
  • Ondersteuning van ouders aan de hand van hun verliesverhaal en methodieken; 
  • Effectieve coping en support strategieën die ouders kunnen toepassen voor een optimale ontwikkeling van hun kinderen;
  • Groepsgewijze begeleiding van brussen tussen 8 en 11 jaar.    

Brussengroep

Onderzoek van Universiteit Utrecht heeft de effectiviteit aangetoond van groepsgerichte ondersteuning van kinderen met leeftijdsgenoten uit vergelijkbare situaties. Zo'n aanpak in kleine groepen helpt bij het beter verwerken van de verandering en het verlies.  

  • Brussen begrijpen de zorg beter voor hun speciale broer of zus;
  • Hun gevoel van welzijn verbetert;
  • Kinderen weten beter wat te doen als er problemen zijn en bij wie zij terecht kunnen;
  • Kinderen kunnen beter communiceren met hun ouders en aangeven wat zij nodig hebben.  

In de Brussengroep ervaren de kinderen dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep. Ze leren hun eigen situatie, gedachten, gevoelens en gedrag (h)erkennen en begrijpen en leren hulp te vragen en te geven binnen de eigen mogelijkheden. Ze leren ook gevoelens van anderen te (h)erkennen. 

De pilot is inmiddels afgerond en Marion van der Valk verzorgt nu Brussenbijeenkomsten bij Bartiméus, samen met collega’s Vera Klous en Dita Rijneveld.

Wilt u meer weten en/of uw kind aanmelden?

Neem voor meer informatie contact op per e-mail met Marion van der Valk, mvdvalk@bartimeus.nl.