menu Sluit het hoofdmenu

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad

geplaatst op drie mensen naar elkaar als symbool van medezeggenschap

In haar jaarverslag 2019 blikt de Centrale Cliëntenraad onder meer terug op haar bijdrage aan de organisatie-ontwikkeling van Bartiméus afgelopen jaar. ‘Als cliëntenraad steunen we de richting en ambitie van Bartiméus’. Luister naar een compacte audio-opname met een toelichting op de hoofdpunten.

Sinds begin 2020 is de Bartiméusorganisatie zo opgebouwd dat alle expertise gebundeld is rond verschillende klantgroepen: kind & jeugd, volwassenen, volwassenen met een meervoudige beperking, senioren en bedrijven & maatschappij.

Op die manier kunnen we al onze kennis en ervaring optimaal inzetten voor de behoefte en vragen van alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. 

De Centrale Cliëntenraad en andere medezeggenschapsorganen zijn in elke fase nauw betrokken bij de organisatie-ontwikkeling. Hun adviezen zijn in de besluitvorming meegenomen. CCR: ‘De nieuwe inrichting is met succes doorgevoerd.’

De cliëntenraad heeft de bestuurder steeds kritisch bevraagd en denkt actief mee. Een van de adviezen is bijvoorbeeld om cliënten die buiten de Bartiméuslocaties wonen en wel zorg afnemen, nog beter te betrekken bij de medezeggenschap.

Dit krijgt in 2020 nader invulling, ook door de invoering van de nieuwe wet Medezeggenschap cliënten in de zorg. De eerste bijeenkomst hierover met de huidige medezeggenschapsorganen heeft dit voorjaar plaatsgevonden. Binnenkort informeren wij u over de veranderingen en wat dit betekent voor cliëntenmedezeggenschap bij Bartiméus.

Het jaarverslag is eind maart vastgesteld. Sindsdien ligt de hoogste prioriteit bij de bescherming van onze cliënten en medewerkers tegen het coronavirus. De Centrale Cliëntenraad heeft haar steun en waardering uitgesproken voor de aanpak door Bartiméus.

Luister nu naar de podcast Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2019.

Het volledige Jaarverslag Centrale Cliëntenraad (PDF) en meer informatie over cliëntmedezeggenschap vindt u hier.