menu Sluit het hoofdmenu

Internationaal netwerk doofblindheid en technologie van start

geplaatst op Groepsfoto van de deelnemers aan de oprichtingsbijeenkomst

Ook internationaal wordt er steeds meer samengewerkt op het gebied van technologie en doofblindheid. Dat aandachtsgebied is specialistisch en ontwikkeling van technologie hiervoor is een zaak van mondiale dialoog. Vanuit Bartiméus werd al een aantal jaren actief samengewerkt met Zweedse vakgenoten. Dat netwerk wordt nu uitgebreid.

Logo Deafblind InternationalBinnen Deafblind International, een internationaal samenwerkingsverband van experts maar ook mensen die doofblind zijn, is er ruimte geboden om de internationale samenwerking te vergroten. Dit heeft deze zomer in Zweden geleid tot de oprichting van een speciaal Technology Network, dat wordt voorgezeten door Mijkje Worm, deskundige bij Bartiméus op het gebied van doofblindheid.

Kennis delen en innovaties zoeken

Het nieuwe netwerk gaat tweemaal per jaar een online meeting houden om de nieuwste inzichten met elkaar te delen en te leren van elkaars werkzaamheden. Het gaat dan om het uitwisselingen van technologie, het starten van nieuw onderzoek en het vinden van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het netwerk is gestart met 40 leden uit alle hoeken van de wereld en zoekt belangstellenden om zich uit te breiden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: https://technology.deafblindinternational.org/
Meer informatie over het netwerk is verkrijgbaar bij Mijkje Worm: 06-18471951,  mworm@Bartimeus.nl.

Groepsfoto deelnemers oprichtingsbijeenkomst buiten

De foto's op deze pagina's zijn van vóór 2020, Corona en social distancing speelden toen geen rol.

English translation: International network deafblindness and technology has been launched

There is an increasing international cooperation in the field of technology and deafblindness.

This area of ​​attention is specialized and the development of technology for this is a matter of global dialogue. Bartiméus has been actively collaborating with Swedish colleagues for a number of years. That network is now being expanded. With Deafblind International, an international collaboration of experts but also people who are deafblind, opportunities are offered to increase international collaboration. This summer, this led to the creation of a special Technology Network in Sweden, chaired by Mijkje Worm, Bartiméus' expert in the field of deafblindness.

Sharing knowledge and seeking innovations

The new network will hold an online meeting twice a year to share the latest insights and learn from each other's work. This involves exchanging technology, starting new research and finding new partnerships. The network started with 40 members from all over the world and is looking for interested parties to expand. Interested parties can register via: https://technology.deafblindinternational.org/ More information about the network is available from Mijkje Worm: 06-18471951, mworm@Bartimeus.nl.