menu Sluit het hoofdmenu

Indoor navigatie biedt kansen voor mensen met een visuele beperking

geplaatst op Ervaringsdeskundige Tim in t Veld

Bartiméus geeft kennis over indoor navigatie door aan zorgprofessionals op e-Health Convention 2017. Ervaringsdeskundige en onderzoeker Tim in ’t Veld (29, zeer slechtziend) werkzaam bij Bartiméus zal op dinsdag 14 november zijn bevindingen delen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En vooral ook wat hij hoopt te bereiken voor mensen die slechtziend of blind zijn. e-Health gaat in op de laatste relevante ontwikkelingen, nieuwste toepassingen, innovaties en de impact daarvan op de zorg.

We ontmoeten Tim in 't Veld in het moderne en toegankelijke Bartiméus gebouw in Zeist. Hij heeft een smartphone met daarop Augmented Reality technologie in zijn hand waarop een demonstratieversie van een nieuw indoor navigatiesysteem draait genaamd ‘Virtuele Geleidelijn’ (ontwikkelt door Bartiméus en Geodan). Met deze app kan hij een route uitzetten en deze vervolgens nalopen. Ook demonstreert hij de Trekker Breez - een al wat ouder apparaat met handige knoppen en een gespecialiseerde interface - waarmee je als gebruiker op straat nieuwe routes kunt lopen.

Ervaringsdeskundige Tim in 't Veld demonstreert de virtuele geleidelijn app'Nauwelijks onderzoek naar gedaan'

Tim: ‘Er wordt jammer genoeg nauwelijks onderzocht hoe je loopt als slechtziende of blinde gebruiker tijdens het navigeren. Welke informatie heb je nodig om van A naar B te komen? In mijn onderzoek voor Bartiméus ICT4VIP breng ik daar verandering in.’

Tim stipt gelijk aan dat veel navigatietools de context van de omgeving missen, waardoor ze voor blinde en slechtziende mensen niet goed werken. ‘Goedzienden navigeren vaak aan de hand van cues in de ruimte, zoals (richting-)borden en het waarnemen dat zich ergens een lift bevindt. Maar dat werkt niet als je niets of maar beperkt kunt zien!’ Ook geven veel navigatietools meer informatie dan nodig is, waardoor je als gebruiker overbelast raakt tijdens het navigeren.
Volgens Tim bieden opkomende technologieën zoals Augmented Reality en voice interfaces veel mogelijkheden voor verdere innovatie.

Verbeterde navigatie voor slechtziende en blinde mensen

Om meer inzicht te krijgen op welke manier mensen met een visuele beperking indoor navigeren en welke informatie ze op welk moment nodig hebben heeft Tim een experiment opgezet waarbij hij proefpersonen op pad stuurt met drie gesimuleerde ‘robots’. Elke proefpersoon krijgt de opdracht een locatie in een gebouw te vinden in een voor hem/haar onbekend gebouw en als hulpmiddel een robot die hij/zij vragen kan stellen hoe daar te komen. De robots verschillen van elkaar met welke informatie ze kunnen geven: Robot 1: Vraag maar raak. Deze robot beantwoordt alle vragen die de gebruiker stelt over het gebouw. Robot 2: Wayfindr. Deze robot gedraagt zich conform de Wayfindr standaard, kort gezegd geeft hij instructies in de trant van 'sla rechtsaf en open de deur, sla rechtsaf en loop de trap op'. Robot 3: Points of interest en virtuele borden. Deze robot beschrijft nauwkeurig de route in een gebouw en kondigt daarbij op de juiste punten 'virtuele richtingaanwijzing' aan.

Aandacht en bekendheid

Tim hoopt dat zijn presentatie namens Bartiméus op e-Health Convention eraan bijdraagt dat innovaties als navigatiehulpmiddelen in de zorg aandacht krijgen én ook bekendheid krijgen bij patiënten en cliënten. Dat zij er hun zelfstandigheid mee kunnen vergroten en minder afhankelijk zijn van hun omgeving. ‘Dat is de visie van Bartiméus: een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn.’

Tim zal tijdens e-Health zijn ervaringen delen over hoe hij zijn weg vindt met apps als bijvoorbeeld Blindsquare en OVinfo. Ook wil hij bijdragen aan het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. ‘Iedere cliënt moet op basis van zijn persoonlijke situatie de juiste tools en strategieën kunnen kiezen om zijn doel te bereiken. Het is belangrijk dat zorgprofessionals hem in dat proces kunnen ondersteunen. Vanuit Bartiméus zien we graag dat zorginstellingen actief onderzoek doen naar de toepasbaarheid van technische innovaties voor hun cliënten. En daarnaast dat de mensen die hier onderzoek naar doen deze innovaties actief overdragen naar de rest van de organisatie zodat ze daadwerkelijk gebruikt gaan worden. En daarbij is het ontzettend waardevol dat gebruikersresultaten worden teruggekoppeld naar de onderzoeksgroepen om innovaties te verbeteren waar nodig.’

Wilt u meer over dit onderwerp weten of over andere nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van e-Health? Kom dan ook naar e-Health Convention.