menu Sluit het hoofdmenu

Inclusief Groep en Proson tekenen intentieverklaring tot samenvoeging

geplaatst op Jopie Nooren en Pieter den Besten ondertekenen de intentieverklaring

Op donderdag 24 maart is een intentieverklaring ondertekend tot de samenvoeging van de Sw-bedrijven Inclusief Groep en Proson, door respectievelijk Pieter den Besten, directeur a.i. Inclusief Groep en Jopie Nooren, voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus, dat aandeelhouder is van Proson. Verwachting is dat met de samenvoeging de toekomstige inrichting van de Participatiewet en de sociale werkvoorziening in Noord Veluwe de komende jaren sterker wordt vanuit één bedrijf.

Beide partijen zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet. Ze zetten hiermee vooral in op  het behoud van werkgelegenheid van de mensen die werken bij een sociale werkvoorziening en het borgen van opgebouwde expertise in de begeleiding van mensen met een visuele beperking naar betaald werk. Beide partijen willen nog vóór 1 juni 2016 een besluitvormingsdocument voor de besluitvormende organen binnen beide organisaties beschikbaar hebben, inclusief een meerjarenbegroting voor de exploitatie.

Gemeenten positief

De gemeenteraden van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk hadden al eerder ingestemd met het adviesrapport van de projectgroep “toekomst Sociale Werkvoorziening Noord-Veluwe” waarin de samenvoeging werd gememoreerd. De gemeenten stemmen nu ook in met het voorgenomen samenvoegingstraject. De heer Hoogendoorn, burgemeester van Oldebroek en regionaal portefeuillehouder Economie, Werk en Arbeidsparticipatie, geeft namens de betrokken gemeenten aan dat zij blij zijn met de voorgenomen samenvoeging:  “Op deze manier wordt invulling gegeven aan de opdracht van de gemeenteraden om te komen tot een situatie die recht doet aan de medewerkers in de Sociale werkvoorziening en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden biedt voor kandidaten vanuit de Participatiewet. De verwachting is dat er meer kansen ontstaan voor de doelgroep als er gewerkt wordt vanuit één SW- bedrijf op de Noord Veluwe. De intentieverklaring is daarmee een belangrijke stap in de goede richting”.