menu Sluit het hoofdmenu

Implementeren is een vak: ervaringen van Bartiméus

geplaatst op Tactiele tekeningen voor blinde kinderen

Hoe zorg je ervoor dat je organisatie werkt volgens de nieuwste inzichten? Bartiméus, expertise-organisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn, nam hiervoor implementatiedeskundige Inesz van Benten van ZonMw in de arm. Zij leerde de organisatie om kennis in de praktijk toe te passen en nieuwe inzichten structureel door te voeren.

Directeur innovatie en kennis bij Bartiméus, Paula Van Woudenberg: "Het is zendingswerk geweest, om ons gevoelig te maken voor het belang van implementeren." De implementatiedeskundige van ZonMw heeft de organisatie de afgelopen twee jaar klaargestoomd om implementatietrajecten zelf planmatig te kunnen uitvoeren door te inventariseren, workshops te geven en informatie op het intranet te plaatsen over best practices, handleidingen, oplossingen en literatuur. "Implementeren is een vak", aldus Van Woudenberg.

Ze waren er, maar weinig medewerkers wisten van hun bestaan. Bartiméus had 170 tactiele tekeningen ontwikkeld. Met deze voelbare tekeningen kunnen blinde kinderen leren hoe bijvoorbeeld een bloem - met een stamper, meeldraden - in elkaar zit. "Alleen werden ze nauwelijks gebruikt omdat medewerkers niet wisten hoe ze deze moesten toepassen bij hun begeleiding van kinderen", zegt Paula van Woudenberg. De organisatie ondersteunt mensen die blind of slechtziend zijn met diagnostiek, revalidatie, onderwijs, wonen en werk. Van Woudenberg noemt de tekeningen als voorbeeld van informatie die er wel is, maar onvoldoende is geïmplementeerd.

Juiste randvoorwaarden

Welke lessen heeft Bartiméus geleerd? "Als je kennis gaat implementeren, moet de organisatie het belang ervan voor honderd procent onderschrijven, zorgen dat de juiste randvoorwaarden er zijn en dat mensen vrijgemaakt worden om kennis over te dragen en te ontvangen", stelt Van Woudenberg. Een planmatige aanpak is noodzakelijk. "Je moet ervoor zorgen dat implementeren vanzelfsprekend bij het werk gaat horen. Op die manier is de kenniscirkel rond: niet alleen kennis ontwikkelen, maar deze ook gebruiken."

Laatste inzichten

Het raakt ook aan de geloofwaardigheid van Bartiméus. Van Woudenberg: "We willen waarde toevoegen aan het leven van mensen met een visuele beperking en werken naar de laatste inzichten. Dat kunnen we alleen waarmaken als we de nieuwste kennis ook echt in de praktijk brengen." Bartiméus heeft nu voldoende handvatten om ook in de toekomst, kennis te vertalen naar het dagelijks werk in de organisatie.

Meer weten over de expertise van Bartiméus? Ga naar Expertise op deze site.

Bron: ZonMw, tekst deels afkomstig uit Mediator 18 / Tjitske Lingsma, foto: Frank Müller