menu Sluit het hoofdmenu

Hoe breng je je stem uit als je slechtziend of blind bent?

geplaatst op Stembiljet met rood potlood

Stemmen voor de verkiezingen voor Tweede Kamer woensdag 15 maart gaat met een papieren stembiljet en rood potlood. Hoe breng je je stem uit als je slechtziend of blind bent?

Stemmen gaat met papieren stembiljet en rood potlood. Door het groot aantal partijen en kandidaten levert dat een breed stembiljet op, terwijl het gewenste hokje nauwkeurig rood dient te worden gekleurd om een geldige stem te hebben.

Hoe breng je je stem uit als je slechtziend of blind bent? Daar zijn eigenlijk twee mogelijkheden voor: door iemand te vragen je in het stemhokje te helpen of door een machtiging af te geven.

Hulp bij het stemmen

Als je slechtziend of blind bent, is hulp bij het stemmen in het stemhokje toegestaan (als het stembureau daar toestemming voor geeft). In artikel J28 van de Kieswet staat: ‘Wanneer aan het stembureau blijkt dat een kiezer wegens zijn lichamelijke gesteldheid hulp behoeft, staat het toe dat deze zich laat bijstaan.’ Leden van het stembureau blijken echter niet altijd te weten dat hulp is toegestaan.
Door wie je je mag laten helpen, staat dus niet in de wet. Uit de praktijk is gebleken dat je zelf mag bepalen door wíe je je laat helpen. Dat is fijn, want feitelijk vertrouw je die persoon je stemgeheim toe. Je kunt iemand vragen die je vertrouwt met je mee te gaan om je te helpen, maar je kunt ook een lid van het stembureau vragen.

Iemand machtigen

Een andere mogelijkheid om je stem uit te brengen als je slechtziend of blind bent, is iemand anders te machtigen. Dat gaat door op de achterzijde van het stembiljet de machtiging in te vullen en je handtekening te plaatsen. Ook moet je een kopie van je geldige legitimatiebewijs meegeven aan degene die je machtigt.

Toegankelijkheid stemlokalen

Volgens de Kieswet moet ten minste 25% van de stemlokalen toegankelijk zijn, afgemeten aan de ‘Checklist toegankelijkheid stemlokalen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met betrekking tot visuele beperking staan daar onder andere normen in voor de uitvoering van wegwijsborden (afmetingen, teksthoogte, letters in kapitalen, contrast). Een toegankelijk stembureau dient ook een leesloupe te hebben. Gemeenten dienen aan te geven welke stemlokalen voor kiezers met een beperking toegankelijk zijn. Een steekproef leert dat gemeenten een lijst met (toegankelijke) stemlokalen op hun website hebben gezet. Zo is er in het Henriette van Heemstrahuis in Ermelo een toegankelijk stemlokaal.