menu Sluit het hoofdmenu

Hij komt, hij komt, hij is geweest!

geplaatst op Sinterklaas in zijn Pietenpak

Sinterklaas Feest bij Bartimeus School Zeist

Afgelopen vrijdag is Sinterklaas op school geweest en is het feest goed gevierd . Bijna alle kinderen en juffen waren verkleed als hulppiet of hulpsinterklaas.
Rond 9.00 uur zijn Sinterklaas en de Pieten door alle kinderen onthaald.  Er heeft een schouwspel plaatsgevonden dat draaide om het verhaal dat Sinterklaas en brilpiet van rol hadden gewisseld
en dat ook in hun kleding tot uiting hadden gebracht. Sinterklaas had het iets te letterlijk opgevat dat IEDEREEN als hulppiet ingezet zou worden. Het is door de secretaresse van Sinterklaas en ander ondersteunend personeel en de kinderen uiteindelijk rechtgezet en zo ging Sinterklaas zijn rentree maken in zijn hele eigen outfit. Er is volop gezongen en gedanst samen in de hal maar ook later bij de Sint en Pieten, die de klassen langsgingen. Pieten hebben in overvloed pepernoten gestrooid, geholpen ook door onze eigen strooi hulppiet. Bij de bezoeken in de klas heeft ieder kind een cadeautje gekregen.
De bovenbouwers zijn een klein gedeelte bij het feest in de hal geweest en hebben daarna de surprises uitgewisseld. Er waren prachtige exemplaren bij!