menu Sluit het hoofdmenu

Herstart dienstverlening op 1,5 meter; zoveel mogelijk dichtbij kunnen zijn

geplaatst op

Met ingang van 25 mei kunnen afspraken voor behandeling en ondersteuning weer plaatsvinden op locatie of thuis, als begeleiding op afstand niet mogelijk is. Ook in coronatijd willen we voor mensen met een visuele beperking zo veel mogelijk dichtbij kunnen zijn. De Bartiméusvestigingen gaan weer open voor afspraken, intake en onderzoek. Om dit veilig en verantwoord te doen, treffen we natuurlijk de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Met alle cliënten nemen we contact op voor het herplannen van afspraken die de afgelopen tijd niet door konden doorgaan.

Bij alle afspraken voor behandeling en ondersteuning volgen we de richtlijnen van de regering en het RIVM:

  • Alle cliënten kunnen benodigde behandeling of ondersteuning krijgen, waar mogelijk op afstand. Als behandeling of ondersteuning op afstand niet mogelijk is, dan kan dit op een locatie of in de thuissituatie van de cliënt; 

  • We zien op locatie of thuis uitsluitend cliënten zonder coronagerelateerde klachten. Hiervoor checken we vooraf of er COVID-19 symptomen zijn;

  • Op de locaties treffen we maatregelen om de 1,5 meter afstand te waarborgen. We brengen looproutes aan en er is desinfecterende handgel aanwezig;

  • Als afspraken op kortere afstand plaatsvinden, weten onze medewerkers hoe ze de risico’s moeten inschatten en hoe ze cliënten op een verantwoorde manier kunnen helpen. 

Check op COVID-19-symptomen 

Voor iedere afspraak op een van onze locaties of bij cliënten thuis, nemen onze medewerkers met cliënten een vragenlijst door om te checken of zij COVID-19-symptomen hebben. Dit gebeurt bij het bevestigen van de afspraak en binnen 24 uur voor de afspraak nogmaals. Als uit de antwoorden blijkt dat er geen symptomen zijn dan kan de afspraak doorgaan. Zijn er wel klachten, dan verplaatsen we de afspraak.  

Bartiméus neemt contact op 

Bartiméus neemt contact op met alle cliënten van wie door corona afspraken zijn afgezegd. Wij informeren hen dan over de afspraken en regels voor de betreffende locatie. Wij doen ons uiterste best om uw afspraak zo snel mogelijk te herplannen. Wij vragen uw begrip en geduld voor deze omvangrijke planning van afspraken die sinds 16 maart noodgedwongen niet door konden gaan.  

Neemt u voor vragen of informatie over onze dienstverlening contact op met uw begeleider of bel met onze adviseurs via het algemene informatienummer 088 - 88 99 888. Zij zijn bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. 

Lees meer op de pagina Maatregelen overige dienstverlening 

Op de foto: Inrichting ruimte voor training en onderzoek computeraanpassingen: de adviseur zit achter het scherm rechts en kan daar direct meekijken en observeren waar de cliënt (gezeten op werkplek links) tegenaan loopt.