Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst

Het personeelstekort in de zorg is bijna dagelijks in het nieuws. Corona maakt dit probleem extra zichtbaar. Ook bij Bartiméus kampen we met een tekort aan zorgmedewerkers voor onze bewoners.

Client drinkt samen met verzorgen

Over het probleem en de oplossingen waaraan we werken om in de toekomst goede en betaalbare zorg te blijven leveren, leest u hier meer.

Onze medewerkers en bewoners in Doorn, Zeist en Driebergen merken dagelijks de effecten van het tekort aan personeel, bijvoorbeeld als er uitzendkrachten op de groep staan. Naast het tekort aan (vaste) medewerkers stijgt het aantal cliënten dat complexe zorg nodig heeft. Dat komt bijvoorbeeld doordat bewoners ouder worden. Tegelijkertijd verlagen de zorgkantoren de komende jaren de tarieven. Dat betekent dat we meer moeten doen met kleinere budgetten en met hetzelfde aantal mensen, die we maar moeilijk kunnen vinden.

Veranderingen zijn nodig

Hoe blijven we ook in de toekomst goede en betaalbare zorg leveren? Op die vraag zoeken we bij Bartiméus een antwoord. We moeten efficiënter en flexibeler zijn. Wat dit concreet betekent, gaan we de komende maanden bepalen. Zeker is dat er dingen gaan veranderen, want voor de zorg van morgen zijn op korte termijn veranderingen nodig. Hiervoor hebben we drie uitgangspunten en vier doelen bepaald.

Drie uitgangspunten

Bij de plannen die we maken, betrekken we medewerkers, de ondernemingsraad en de cliëntenraden. Ook zijn drie uitgangspunten leidend bij dit traject:

 1. De zorg van morgen is goede en betaalbare zorg
  De organisatie van de zorg kan veranderen, maar de kwaliteit verliezen we niet uit het oog. Wij zorgen ervoor dat onze bewoners het leven kunnen blijven leiden dat bij hen past.
 2. De zorg van morgen draait om onze zorgmedewerkers
  Wij bieden hen een prettige werkomgeving, maken ons hard voor goede arbeidsvoorwaarden en zorgen dat zij goed zijn toegerust om persoonsgerichte zorg te bieden.
 3. De zorg van morgen maakt meer gebruik van technologie
  We gaan ondersteunende technologische oplossingen gebruiken om meer te kunnen doen met hetzelfde aantal mensen.

Vier doelen

Om goede en betaalbare zorg te blijven bieden, moeten we dingen anders organiseren. We moeten efficiënter en flexibeler zijn. Om dat te kunnen doen, gaan we nu aan de slag met deze vier doelen:

 1. We investeren in medewerkers. Dat wil zeggen: we bieden een prettige werkomgeving, zorgen dat zij goed zijn toegerust en we maken ons hard voor goede arbeidsvoorwaarden.
 2. We gaan cliënten huisvesten op basis van hun zorgvraag zodat zij wonen op de plek waar we hen de best mogelijke zorg kunnen bieden. Om dit te realiseren, zullen sommige cliënten gaan verhuizen. De concrete plannen hiervoor worden nu uitgewerkt.
 3. We gaan medewerkers flexibeler inzetten, waarbij we bijvoorbeeld roosters van medewerkers van woningen en van de dagbesteding combineren.
 4. We gaan meer gebruik maken van ondersteunende technologie, waardoor medewerkers meer persoonlijke aandacht aan cliënten kunnen geven.

Vragen?

Op dit moment werken we de plannen verder uit. Eind januari 2022 zal duidelijk worden welke plannen we hebben om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren en hoe we dat gaan doen. Heeft u in de tussentijd vragen dan kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon of neem contact met ons op via 088 - 88 99 888.