menu Sluit het hoofdmenu

Geleidelijnen voor visueel gehandicapten op elk station eenduidig

geplaatst op Geleidelijnen op stations

Zestig procent van de stations in Nederland moet in 2020 helemaal zelfstandig toegankelijk zijn voor reizigers met een functiebeperking. In 2030 moeten alle stations dat zijn. Dat zijn doelstellingen van ProRail. Een belangrijke stap is de uniforme richtlijn voor het ontwerpen en aanbrengen van gids- en geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking, die onlangs is vastgesteld. "Bartiméus is blij met deze nieuwe richtlijn", aldus Marten van Doorn.

Iedereen die met de trein reist, voelt en ziet de geribbelde geleidelijnen en markeringen op perronranden, die speciaal voor blinden en slechtzienden op stations zijn aangebracht. Andere voorzieningen, zoals akoestische signalen, braille-bewegwijzering, een oproepknop met braille bij liften en grote pictogrammen, vallen minder op. ProRail heeft de afgelopen decennia flink geïnvesteerd in dit soort hulpmiddelen, alleen niet overal consistent.

“Omdat de wensen vanuit de doelgroep in de loop der jaren regelmatig wijzigden, zijn er verschillende soorten geleidelijnen aangebracht”, vertelt Tjebbe Ruskamp van ProRail. “Dat is vanwege het feit dat er betere oplossingen en materialen op de markt werden gebracht en projecten door verschillende aannemers zijn uitgevoerd.”

Programma Toegankelijkheid

Ruskamp is als projectmanager stations bij ProRail onder andere verantwoordelijk voor het beter toegankelijk maken van stations. “Vanuit het Programma Toegankelijkheid spelen wij in op Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied, zoals de PRM TSI-specificaties (People with Reduced Mobility Technical Specifications Interoperability). Dat heeft zowel invloed op het instappen vanaf perrons in treinen, als op liften, hellingbanen, trappen en routegeleiding voor blinden en slechtzienden.”

Het Programma Toegankelijkheid is een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om mensen met een functiebeperking makkelijker zelfstandig te laten reizen door het aanleggen van eenduidige geleidelijnen en verwijderen van obstakels. “Wij stemmen dergelijke toegankelijkheidsvoorzieningen af met belanghebbende organisaties, zoals Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, de Oogvereniging en ouderenbonden”.

Uniforme gids- en geleidelijnen

Sinds vorig jaar worden alle nieuw te bouwen treinstations van uniforme gids- en geleidelijnen voorzien, conform de richtlijnen die gezamenlijk zijn vastgesteld door de Oogvereniging, ProRail en ingenieursbureau PBT Consult. Die laatste heeft ook meegewerkt aan de toepassing ervan op alle stations. Belangrijk voordeel is dat deze hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden eenduidig en veel beter voorspelbaar zijn.

Verder heeft ProRail zo’n vierhonderd bestaande treinstations in beheer, waar geleidelijnen gefaseerd naar de nieuwe richtlijn worden aangepast. Omdat ze nu te smal of te breed zijn en niet logisch lopen. “Wij zijn door ProRail gevraagd om de bestaande situatie in alle stations te inventariseren en op basis daarvan verbetervoorstellen te maken volgens de nieuwe richtlijn”, zegt Matthijs van Hofwegen, ontwerp- en projectleider bij ingenieursbureau 4Infra. “Tevens begeleiden wij de correcte uitvoering daarvan.”

Het gehele artikel kunt u lezen op de website van OVPro.nl.

Bartiméus is blij

Bartiméus juicht de uniformering van de geleidelijnen op alle Nederlandse treinstations van harte toe. Het gaat om de toepassing van internationale richtlijnen. "Bartiméus is in de beginfase betrokken geweest bij dit project en heeft ook adviezen gegeven. We zijn erg blij dat nu ook in ons land de internationale richtlijnen toegepast worden die overal gebruikt worden. Deze uniformiteit kunnen Oriëntatie & Mobilieit instructeurs alleen maar toejuichen", aldus Marten van Doorn, coördinator Oriëntatie & Mobiliteit bij Bartiméus Onderwijs.