menu Sluit het hoofdmenu

Eyetracking als waardevolle aanvulling op visuele functieonderzoeken

geplaatst op Voorkant proefschrift Marlou Kooiker

Het meten van visueel gestuurd kijkgedrag, met behulp van eyetracking apparatuur, kan een waardevolle aanvulling zijn op conventionele visuele functieonderzoeken in de klinische praktijk. Dat is één van de conclusies uit het promotieonderzoek van Marlou Kooiker naar innovatie in de diagnose van visuele verwerkingsproblemen in de hersenen bij kinderen. Zij deed haar onderzoek onder andere bij Bartiméus en Koninklijke Visio. Dinsdag 5 juli verdedigt Kooiker haar proefschrift in het Erasmus MC in Rotterdam.

Complexe visuele stoornissen met een neurologische oorzaak komen in toenemende mate voor bij kinderen met visuele beperkingen. Deze kinderen hebben vaak ook bijkomende problemen. Het is daarom van groot belang om stoornissen in visuele informatieverwerking vroeg in de ontwikkeling op te sporen, om zo kansen te bieden voor revalidatie en ondersteuning. De huidige diagnostische methoden zijn echter in beperkte mate inzetbaar bij jonge en bij verstandelijk beperkte kinderen. Er is daarom grote behoefte aan kwantitatieve en functionele methoden voor het meten van visuele verwerkingsfuncties bij kinderen.

Eyetracking waardevolle aanvulling

Het onderzoek van Kooiker wijst uit dat het meten van visueel gestuurd kijkgedrag (met eyetracking apparatuur) uitkomstmaten oplevert die geschikt zijn voor het eenduidig kwantificeren en opvolgen van visuele informatieverwerking en oogmotoriek in diverse groepen kinderen, ook bij jonge en verstandelijk beperkte kinderen. De methode blijkt gevoelig voor het detecteren van een risico op visuele verwerkingsproblemen en/of CVI bij kinderen. Gegeven de non-verbale metingen en de valide resultaten kan het meten van visueel gestuurd kijkgedrag door middel van eyetracking een waardevolle aanvulling zijn op conventionele visuele functieonderzoeken in de klinische praktijk.

Cover proefschrift Marlou KooikerPraktische toepassing onderzoeksresultaten

De methode kan bovendien een goede basis vormen voor het bieden van gerichte dagelijkse ondersteuning en voor effectmetingen van visuele interventies. Door Koninklijke Visio, het Erasmus MC en Bartiméus is met succes implementatiesubsidie aangevraagd bij InZicht. Zo kunnen de onderzoeksresultaten vertaald worden naar uitbreiding van het reguliere diagnostiekprogramma voor kinderen met het vermoeden van CVI.

Dinsdag 5 juli a.s. verdedigt Kooiker haar proefschrift 'Visual information processing in children: an eye movement approach' om 9.30 uur in de Prof. Andries Queridozaal van het Erasmus MC in Rotterdam (Wytemaweg 80).

Meer info over het project Eyetracker vindt u op deze website. Bekijk ook de webpagina met meer info over het Bartiméus Expertisecentrum CVI.

Bron: Visio/Bartiméus