menu Sluit het hoofdmenu

EduVIP.nl uitgebreid met themapagina voor ouders van blinde kinderen

geplaatst op moeder met kind

Dé website in Nederland over onderwijs en begeleiding aan kinderen met een visuele beperking is nu uitgebreid met informatie speciaal voor ouders van blinde kinderen. Bartiméus en Koninklijke Visio introduceerden het nieuwe onderdeel van eduVIP.nl maandag aan het begin van de Week van het Jonge Kind. Op de themapagina 'Ouders van jonge blinde kinderen' vinden ouders informatie over de ontwikkeling van het blinde kind, de mogelijkheden in begeleiding en ervaringen van andere ouders.

Uit gesprekken met ouders bleek al langere tijd behoefte aan een centrale plek met kennis en informatie over blinde kinderen. Visio en Bartiméus hebben daarop kennis, informatie en krachten gebundeld en gezamenlijk de themapagina gerealiseerd: www.eduvip.nl/onderwerp/themas/het-jonge-blinde-kind  

Informatie voor elke levensfase van het kind

De themapagina kent een duidelijke indeling in rubrieken. Er is een beschrijving van de ontwikkelingsgebieden, maar ook informatie over hulpmiddelen, dagopvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De mogelijkheden van Bartiméus en Visio worden eveneens toegelicht. Daarnaast heeft de themapagina een agenda met activiteiten voor ouder en kind, en wordt er verwezen naar inspiratiebronnen zoals websites en sociale media.

Week van het Jonge Kind

De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Ga voor meer info over deze week naar www.weekvanhetjongekind.nl

eduVIP

eduVIP (educatie voor Visually Impaired People) geeft digitale ondersteuning aan het onderwijs van leerlingen en studenten met een visuele beperking in het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs. Het is een initiatief van de onderwijsinstellingen voor visueel beperkte leerlingen, Bartiméus en Visio.