menu Sluit het hoofdmenu

eduVIP geheel vernieuwd

geplaatst op Logo eduVIP

Scholen, docenten, leerlingen, ouders en begeleiders vinden alle relevante informatie en middelen ten behoeve van het onderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen en studenten op de website eduVIP.nl. Met de geheel vernieuwde website is alles nog overzichtelijker ingedeeld en te vinden. EduVip is een unieke bron van onderwijsmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking. Nederland is het enige Europese land dat een dergelijke nationale faciliteit biedt.

EduVIP heeft veel te bieden

Onder de kopjes  Vakken, Thema’s en Scholing is van alles te vinden over o.a.  aangepast lesmateriaal,  hulpmiddelen,  aangepaste examens, wet- en regelgeving,  ICT-ondersteuning, oogheelkundige aandoeningen.  Uiteraard is ook het actuele relevante nieuws op het gebied van onderwijsmiddelen en -regelingen, wetgeving en financiën te vinden.

De website wordt onderhouden door Visio en Bartiméus.

Visio en Bartiméus

Visio en Bartiméus werken intensief samen om Passend Onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking invulling te geven. Beide organisaties spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling/student optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze doelgroep.

Slechtziende en blinde leerlingen in het onderwijs

In Nederland volgen ongeveer 3000 kinderen en jongeren met een visuele beperking onderwijs. 80% van deze leerlingen krijgt ambulante onderwijskundige begeleiding in alle vormen van  regulier en speciaal onderwijs en 20% is aangewezen op het volgen van onderwijs binnen een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking.

Doe mee met de prijsvraag!

Win kaarten voor het MuZIEum in Nijmegen. Ga naar www.eduvip.nl/prijsvraag.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op eduVIP.nl.

Nieuwsmail

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsmail op www.eduVIP.nl.