menu Sluit het hoofdmenu

Driekwart van mensen met beperking ervaart problemen op gebied van werk

geplaatst op Blinde fietsenmaker

Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Naast problemen bij zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs, zouden zij vooral veel last ondervinden op het gebied van arbeid.

Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag verschenen rapport. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat ruim een jaar geleden is ingegaan. Uit het rapport blijkt dat driekwart van de mensen met een beperking obstakels ervaart rondom de toegang tot werk. (bron: nu.nl)

Bartiméus ziet het als haar opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken voor mensen die blind en slechtziend zijn. Werk is daar een belangrijk onderdeel van. Werken is meer dan alleen geld verdienen; het is ook het ontplooien van talenten en het opdoen van sociale contacten. Daarom is een passende werkplek in een prettige omgeving zo belangrijk!

Iedereen meedoen

Bartiméus streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Wij zetten alle mogelijke middelen in die kunnen leiden tot verbetering van arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking: betaald werk, gesubsidieerd werk, maar ook vrijwilligerswerk, dagbesteding en alles wat daartussen valt. Want ook mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen en willen werken. 'Hun enthousiasme en loyaliteit in een baan is over het algemeen groot, ze willen laten zien wat ze met een visuele beperking in hun mars hebben', aldus Diane Massaar, coördinator bij Bartiméus/Werkpad.

Kennis en expertise rondom arbeidsparticipatie

Bartiméus heeft de afgelopen tientallen jaren veel kennis en expertise opgedaan en gedeeld op het gebied van arbeidsparticipatie. Op het thema 'Werken' begeleidt Bartiméus mensen ook vanuit en samen met het REA College en Werkpad. Op diverse locaties in Nederland worden doorzettingsvermogen en talent van mensen aangevuld met gerichte scholing, training, assesment, persoonlijke begeleiding en bemiddeling naar passend werk. Wij geven persoonlijke adviezen, bieden ondersteuning en verspreiden kennis op het gebied van 'werken met een visuele beperking'. Dit geven we aan zowel werknemers, werkgevers als andere professionals. In onze dienstverlening staat vertrouwen in het eigen kunnen centraal. Lees meer over de dienstverlening van Bartiméus op het gebied van werk.