menu Sluit het hoofdmenu

Do's en dont's voor gemeenten bij invoering Participatiewet

geplaatst op

Regioplan presenteert eindrapport effectieve re-integratie Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de effectiviteit van nieuwe doelgroepen voor de gemeentemarkt (waaronder Wajongeren en VSO leerlingen). Doel? Het ondersteunen van gemeenten bij de invoering van de Participatiewet gericht op de invulling en uitvoering van het re-integratiebeleid van mensen met een arbeidsbeperking. "Mooi om in het rapport te lezen dat re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking specialistische deskundigheid vraagt."

"Bartiméus heeft ruim 40 jaar ervaring in het begeleiden naar werk van mensen met een zintuiglijke beperking. Gemeentes maak gebruik van deze expertise", aldus Diane Massaar, manager van Bartiméus/Werkpad.

In de praktijk van re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking komen een aantal centrale principes naar voren, die grotendeels worden ondersteund door het effectiviteitsonderzoek van Regioplan:

1. De kern is matching. De kern van re-integratie van mensen met een beperking is het verkrijgen van een goed beeld van de arbeidsmogelijkheden, dit vertalen in de eisen die aan het werk gesteld moeten worden en ten slotte het geschikt maken van het werk;
2. Re-integratie is 'aan het werk'. Mensen met een beperking zo snel mogelijk plaatsen in werk. De arbeidsbeperkingen zijn doorgaans permanent en kunnen niet verholpen worden door middel van behandeling of een re-integratietraject;
3. Integratie van zorg en re-integratie. Voor de re-integratie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek is integratie van zorg en re-integratie in multidisciplinaire teams een veelbelovende werkwijze;
4. Doorlopende begeleiding. Ondersteuning door één begeleider is van groot belang bij mensen met een arbeidsbeperking, met name bij de overgang van school naar werk en van re-integratietraject naar werk;
5. Intrinsieke motivatie als uitgangspunt. Om tot een goede match voor mensen met een arbeidsbeperking te komen, is het belangrijk om uit te gaan van de intrinsieke motivatie en voorkeuren van de kandidaat;
6. Specifieke deskundigheid vereist. Voor de re-integratie en jobcoaching van mensen met een arbeidsbeperking is specifieke deskundigheid nodig. Het gaat hierbij om ruime werkervaring en een combinatie van kennis van
de verschillende specifieke subgroepen van mensen met arbeidsbeperkingen en het geschikt maken van werk bij werkgevers;
7. Werkgever als partner. Voor de re-integratie van mensen met een beperking, moet er een samenwerkingsrelatie met de werkgever tot stand komen waarin samen wordt gewerkt aan het creëren van geschikt werk voor de klant, voldoende begeleiding en draagvlak in het bedrijf.

Regioplan dringt er in haar rapport op aan op inzet van specifieke, doelgroepspecifieke expertise voor toeleiding, werkgeversbenadering en jobcoaching. Veel van deze expertise is bij organisaties aanwezig. Echter, het goed benutten en bundelen van de expertise is een belangrijke succesfactor voor een effectieve uitvoering van het re-integratiebeleid.

Meedoen

Diane Massaar: "De expertise die nodig is om slechtziende en blinde kandidaten aan het werk te helpen, heb je niet zo maar opgebouwd. Dit kost jaren! Bartiméus heeft haar kennis daarom enkele jaren geleden gebundeld in een expertisecentrum. Wij merken dat de huidige kennis van 'mensen met een visuele beperking' binnen individuele gemeentes beperkt aanwezig is. Natuurlijk kost inzet van externe partijen geld, maar dit wordt terugverdiend. Bijna 50% van alle trajecten wordt namelijk succesvol afgesloten. Daarnaast is er voor de doelgroep 'zintuiglijk beperkten' een aparte voorziening getroffen, zodat gemeenten niet voor hoge kosten van werkplekaanpassingen komen te staan. Dit is centraal door VNG geregeld. Met deze maatregel zijn we als Bartiméus/Werkpad erg blij! Dit voorkomt namelijk een achterstandspositie van onze doelgroep. Het kan niet zo zijn dat er 'concurrentie' ontstaat op de handicap. Het gaat hier wel om potentiële werknemers die heel graag willen participeren op de arbeidsmarkt!"

Download het onderzoeksrapport (PDF).

Sterk in werk

Heeft u vragen over re-integratie van slechtziende en blinde kandidaten, neem contact op met Bartiméus via 0341 – 498 498 of kijk voor meer info op www.bartimeus.nl/sterkinwerk