menu Sluit het hoofdmenu

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter

geplaatst op Afbeelding toetsenbord met knop Accessibility

Zorgorganisaties zijn nog onvoldoende digitaal toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Accessibility naar 8600 websites van zorgorganisaties.

Accessibility voerder het onderzoek ‘Monitor Digitale Toegankelijkheid in de Zorg’ uit in samenwerking met Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Uit het onderzoek bleek dat geen van de 8600 onderzochte websites volledig toegankelijk was en dat de meeste zorgverleners nog onbekend zijn met het begrip digitale toegankelijkheid. En dat terwijl patiënten steeds zelfredzamer moeten zijn met het oog op E-health, het elektronisch patiëntendossier en het zelfstandig online zorgafspraken maken. Accessibility en Bartiméus overhandigden de resultaten van het onderzoek op dinsdag 23 januari aan de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen. Digitale toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, ook mensen met een beperking, mee kan doen. 

Online obstakels

Zorgorganisaties krijgen van de initiatiefnemers van het onderzoek concrete tips en aanbevelingen waar zij direct mee aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Bijvoorbeeld om digitale toegankelijkheid als uitgangspunt mee te nemen bij de ontwikkeling van een online omgeving. In de praktijk komen patiënten met een functiebeperking namelijk tal van obstakels tegen. Zo zijn websites die enkel met een muis kan worden bediend een grote drempel voor met name blinden en slechtzienden. Een ander struikelblok is de afwezigheid van ondertiteling bij video’s voor mensen met een auditieve beperking. 

Implementatieplan van de overheid

De Nederlandse overheid ondertekende in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er daarmee een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de Zorg. Uit het onderzoek van Accessibility en Bartiméus blijkt dat er nog een wereld te winnen is op dat terrein.

Bartiméus en toegankelijkheid

Bartiméus hecht waarde aan digitale toegankelijkheid en daarmee een inclusieve maatschappij. Bartiméus laat de website www.bartimeus.nl daarom jaarlijks toetsen door Stichting Accessibility. De site draagt het Nederlandse keurmerk voor toegankelijke, drempelvrije websites. Een panel van mensen die slechtziend of blind zijn testen bovendien nieuwe functies op de website. Het panel bestaat onder andere uit een aantal leden van de Cliëntenraad Dienstverlening. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele en/of bijkomende beperking.

Reacties op het onderzoek

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Websites van ziekenhuizen, huisartsen en fysiopraktijken moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen”.

Dick Houtzager, lid van het College voor de Rechten van de Mens: “Digitale toegankelijkheid is enorm belangrijk. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van websites en apps van zorgverleners. Iedereen, met of zonder beperking, zou daar gebruik van moeten kunnen maken. Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat nieuwe of vernieuwde websites en apps toegankelijk zijn."

Illya Soffer, directeur Ieder(in): “Apps en websites moeten ook voor mensen met een visuele, auditieve en motorische beperking toegankelijk en eenvoudig te gebruiken zijn. Daarnaast is het belangrijk dat informatie wordt aangeboden in begrijpelijke taal, zodat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking er ook mee uit de voeten kunnen. Wanneer dat niet het geval is, sluit je mensen met een beperking uit van E-health, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Maak E-health toegankelijk door mensen met een beperking al bij de ontwikkeling van apps en websites te betrekken.”

Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri Medisch Centrum: “Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten ook digitaal goed geholpen worden en de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Gebruiksvriendelijkheid van onze website is al vanaf de tekentafel ons uitgangspunt. Dan is het behalen en behouden van een toegankelijke website ook goed te doen. Essentieel zijn een deskundige internetpartner en een consequent bewustzijn van de mogelijkheden van onze gebruikers. Onze volgende horde is om ook andere digitale applicaties voor patiënten nog toegankelijker te maken, zoals het patiëntenportaal.”