menu Sluit het hoofdmenu

De Bosschool krijgt Schoolplein14

geplaatst op Schoolplein14

Zoals Johan Cruijff het zei: Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn. Door de realisatie van Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het regulier als speciaal onderwijs stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd.

Wat is Schoolplein14?
Omdat grijze en oude schoolpleinen te weinig uitdagen om te bewegen heeft de Cruyff Foundation Schoolplein14 geïntroduceerd. Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. Op alle Schoolpleinen14 staan de 14 regels van Johan Cruijff centraal. Hiermee krijgen, naast het in beweging brengen van kinderen, ook andere onderwijskundige doelstellingen aandacht. Kinderen leren elkaar te respecteren, het concentratievermogen stijgt en ze ontwikkelen zichzelf. Ook leerkrachten kunnen profiteren van een Schoolplein14 om spelenderwijs kinderen iets nieuws te leren. Tevens laat het ook minder sportieve kinderen bewegen, stimuleert het de creativiteit van kinderen om vooral zelf spelletjes te bedenken en is duidelijk wat je waar doet op het schoolplein. 

Wat is de Cruyff Foundation?
De Johan Cruyff Foundation heeft als missie zoveel mogelijk jeugd in beweging te brengen. Door middel van projecten gericht op sport en spel stimuleert de Cruyff Foundation jeugd met of zonder beperking om in beweging te komen. Dit doet de Foundation d.m.v. de Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking. Door te bewegen worden kinderen fitter en verbetert het cognitieve vermogen. Dat de Bosschool een Schoolplein 14 krijgt, daar zijn we uiteraard heel blij mee, de voorbereidingen zijn in volle gang. We zijn aan het onderzoeken  op welke manieren we de spellen voor onze leerlingen met meervoudige en visuele beperking geschikt kunnen maken. We denken dan aan contrasterende kleuren, reliëf en mogelijk geluid  aan de coatings toe te voegen, zodat onze leerlingen uitgedaagd worden om  meer te gaan bewegen. Wij willen Schoolplein14 gebruiken in de pauzes en voor de gymles!

Voor meer informatie zie: www.schoolplein14.nl