menu Sluit het hoofdmenu

Dagbesteding open vanaf 19 april

geplaatst op

Het plan voor een veilige invulling van de dagbesteding is klaar, de lage besmettingscijfers binnen Bartiméus blijven stabiel en de meeste bewoners zijn twee keer gevaccineerd. Daarom hebben we besloten vanaf maandag 19 april de dagbesteding weer te openen voor alle bewoners in Doorn, Zeist en Driebergen. Zij krijgen vanaf 19 april weer dagbesteding zoals ze gewend waren.

De dagbesteding is vanaf 19 april vergelijkbaar met de manier waarop we die in de zomerperiode hadden georganiseerd. De meeste bewoners gaan weer naar de dagbestedingslocatie waar zij voorheen ook heen gingen. In de zomer kon een aantal bewoners niet naar dagbesteding omdat zij fysiek kwetsbaar waren. Zij kunnen nu ook weer deelnemen omdat ze gevaccineerd zijn. De dagbesteding op de woningen vervalt. 
 

Weerzien

Teamleider Gert Sijl vertelt dat de cliënten er erg naar uitkijken om elkaar weer te zien. Steeds vaker krijgt hij de vraag ‘Wanneer zie ik die weer? Of die?’. Bewoners missen het contact en snakken naar meer variatie in hun week: ‘Iedere dag in hetzelfde huis, met dezelfde mensen om je heen, dat breekt nu op’ vertelt Gert. ‘Dagbesteding gaat daar gelukkig verandering in brengen.’ Op de dagbesteding komen de bewoners weer in hun vertrouwde groep. Daar ondernemen zij dezelfde activiteiten als voorheen. Ook de frequentie blijft hetzelfde. Eigenlijk is alles weer zoals vanouds, het enige verschil zijn de coronamaatregelen.
 

Coronamaatregelen  

Omdat het coronavirus nog niet weg is en we de kans op besmetting zo klein mogelijk willen houden, blijven de coronamaatregelen gelden. Dit is nodig omdat sommige bewoners, externe cliënten, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers of invalkrachten (nog) niet zijn gevaccineerd. Daarnaast is het niet zeker of iemand die is gevaccineerd het virus nog kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere. 
 
Gelukkig zijn de bewoners gewend aan de maatregelen. Deze gelden immers ook op de woningen en afgelopen zomer bleek dit op de dagbesteding prima te gaan.
 
Op de dagbesteding gelden onderstaande basisregels:
• Begeleiders dragen mondneusmaskers 
• Iedereen houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
• Iedereen wast zijn handen vaak en goed
 
Daarnaast hebben we deze maatregelen genomen:
• Cliënten en begeleiders eten en drinken apart van elkaar
• De dagbestedingslocaties worden extra schoongemaakt
 

Vervoer

Het ziet ernaar uit dat iedereen ook weer op de vertrouwde manier naar de dagbesteding zal gaan. Het kan zijn dat een aantal bewoners in een andere bus gaat, maar dat is nog niet helemaal zeker. We brengen momenteel in kaart hoe we het vervoer zo veilig mogelijk regelen. 
 
Tijdens het vervoer gelden deze coronamaatregelen:
• Iedereen die dat kan draagt een mondkapje
• Iedereen desinfecteert z’n handen bij het instappen
• De bussen worden extra schoongemaakt
 

Ziek of klachten

Bewoners die ziek zijn of coronaverschijnselen hebben, blijven op de woning. Hij of zij wordt dan getest op corona. Als de uitslag positief is dan gaat diegene in isolatie op zijn of haar kamer. De medebewoners en de mensen met wie hij of zij in contact is geweest, gaan dan in quarantaine. Dat betekent dat zij op de woning blijven. Om dit te voorkomen zijn de basisregels erg belangrijk. 
 

Uitzonderingen 

Het kan zijn dat voor een aantal bewoners een uitzondering geldt, waardoor zij (nog) niet of op andere manier naar dagbesteding gaan. Er zijn bijvoorbeeld bewoners die naar een externe dagbestedingslocatie gaan, maar nog niet al die externe dagbestedingen zijn al open. 
 

Tot slot 

Heeft u nog vragen over de dagbesteding? Stel deze dan aan uw vaste contactpersoon. Voor vragen over corona kunt u mailen naar: vragenovercorona@bartimeus.nl.