menu Sluit het hoofdmenu

Corona update Bartiméus

geplaatst op

Het coronavirus houdt ons land nog altijd in de greep. Met dit bericht brengen we u op de hoogte van de situatie en maatregelen bij Bartiméus.

De sterke stijging in het aantal besmettingen bij Bartiméus neemt iets af. Dat stemt ons voorzichtig optimistisch. Desondanks blijven we scherp en doen we er alles aan om de dalende trend voort te zetten. De landelijke maatregelen die de regering op 3 november aankondigde, hebben we vertaald naar onze eigen organisatie. Daarnaast nemen wij onze eigen maatregelen. Dit zijn de belangrijkste.  
 

Aanvullende maatregelen blijven van kracht

De aanvullende maatregelen voor Doorn en Zeist die sinds half oktober gelden, blijven vooralsnog tot 18 januari 2021 van kracht. Dit geldt ook voor het gebruik van mondkapjes. Ook al lijkt het nu de goede kant op te gaan met de besmettingen, het is nog te vroeg om de teugels te laten vieren. Natuurlijk blijven we tussentijds evalueren en volgen we waar mogelijk de landelijke lijn.

Ambulante zorg gaat door

Wij komen met onze ambulante dienstverlening veel bij mensen thuis. Het aantal privécontacten dat mensen thuis mogen ontvangen, is teruggebracht van drie naar twee personen per dag. Zorg- en dienstverlening tellen niet mee in het aantal contacten dat mensen thuis mogen ontvangen. Onze zorg- en dienstverlening aan huis kan dus gewoon doorgaan.

Zwembad in Doorn blijft open voor bewoners

Landelijk zijn de zwembaden gesloten. Ons zwembad in Doorn blijft wel open voor individuele instructie en zwemles van bewoners van Bartiméus. Meerdere bewoners uit één woning kunnen ook blijven zwemmen, omdat zij als één huishouden worden gezien.

Buiten samenzijn op onze locaties mag

Om de kans op besmetting met het COVID-19 virus te verminderen, vindt de regering het belangrijk dat er zo min mogelijk onderlinge contacten zijn. Daarom is besloten dat buiten maar twee volwassenen samen mogen zijn. Kinderen en mensen uit hetzelfde huishouden zijn daarvan uitgezonderd. Omdat Bartiméus een zorg- en onderwijsinstelling is, gelden op onze locaties andere regels. Wandelen met bewoners uit dezelfde woning of buiten lopen met leerlingen of cliënten van de dagbesteding kan hier wel doorgaan, ook als dat met meer dan twee personen is.

Essentiële trainingen en opleidingen gaan live door

Wij proberen zoveel mogelijk trainingen online aan te bieden, maar voor een aantal trainingen en cursussen is het essentieel dat die live gegeven worden. Denk daarbij aan valtrainingen, bedrijfshulpverlening en de-escalatietrainingen. Waar nodig maken we bij deze trainingen gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo blijven we met elkaar werken aan veilige en goede zorg.

Bezoekersregistratie via QR-code

We vragen iedereen die bij Bartiméus komt om zich te registreren. Deze gegevens bewaren we twee weken voor een bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting. Deze week zijn we gestart met het digitaal registreren van medewerkers en bezoekers via QR-codes. Bezoekers registreren zich door de QR-codes te scannen met hun telefoon. De registratie wordt dan automatisch en veilig bewaard. Na twee weken wordt de registratie automatisch verwijderd uit onze systemen. De registratie met QR-codes wordt gefaseerd ingevoerd. Waar de QR-codes nog niet beschikbaar zijn, blijven we gebruik maken van de schriftelijke registratie. Voor mensen die geen telefoon hebben of zich om andere redenen niet digitaal kunnen registreren, blijft de schriftelijke registratie beschikbaar.​

Teststraat voor medewerkers

Sinds deze week hebben we onze eigen teststraat. De teststraat bevindt zich op het terrein in Doorn. Al onze zorgmedewerkers en leerkrachten komen in aanmerking voor een coronatest in onze teststraat. Medewerkers die ’s ochtends een test laten afnemen, krijgen de uitslag meestal aan het eind van de dag. Op deze manier verkleinen we de wachttijden en beperken we de uitval van medewerkers die wachten op de uitslag van een test.